Digitale openbare raadsvergadering | Maandag 7 februari 2022 vanaf 19:30 uur


Op 7 februari gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. Vanwege corona voeren de raadsleden dat debat tijdens een digitale openbare raadsvergadering. De digitale raadsvergadering begint om 19:30 uur.

gemeenteraad

Deze raadsvergadering is een vervolg op de ronde-tafelgesprekken van 24 en 25 januari 2022 en het verkennend debat op 31 januari.

Gasten op afstand

Raadsvergaderingen zijn altijd openbaar. Gasten kunnen het debat en de beraadslaging thuis digitaal volgen. Dat kan via de website van de gemeenteraad. Klik op deze link om de livestream te volgen. Klik vervolgens op de knop ‘live’.

Actuele agenda

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda definitief vast. De gemeenteraad kan dan nog wijzigingen aanbrengen in de te bespreken onderwerpen. De raad kan eventueel de volgorde van behandeling veranderen.
De actuele conceptagenda kunt u inzien door op deze link te klikken. Daar vindt u ook de achterliggende informatie.

Maandag 7 februari

  • Uitgangspuntennota Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland [finaal debat]
  • Actualisering Beleidsregels subsidie Ouderenwerk [finaal debat]
  • Bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello [finaal debat en besluit]
  • Masterplan Bussloo [finaal debat]
  • Afscheid van waarnemend burgemeester Renske Helmer - Englebert

Opvattingen

Tijdens deze raadsvergadering houden de raadsleden onder meer het finale debat over het bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello. Bij de andere onderwerpen gaat het niet om een voorstel aan de raad. Het gaat wel om onderwerpen waar de raad iets van kan vinden. Op 7 februari zal blijken wat de raadsleden vinden.

De meerderheid van de gemeenteraad kan met een amendement een wijziging aanbrengen in het voorstel van burgemeester en wethouders. Met een motie kan de meerderheid van de raadsleden duidelijk maken op welke manier het college dingen hoort te doen of dat er iets anders moet gebeuren.
 

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor bieden de ronde-tafelgesprek­ken juist wel ruimte. De gemeenteraad houdt als regel twee weken voor een raadsvergadering ronde-tafelgesprekken.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op de vergaderingen van de gemeenteraad van Voorst vindt u in het raadsinformatiesysteem. Met een e-mailservice kan de griffie u attenderen op agenda’s van de komende rond-tafelgesprekken en raadsvergaderingen. Het kan zijn dat u daar gebruik van wilt maken. In dat geval stuurt u een verzoek aan raad@voorst.nl
Vragen of suggesties? Neem gerust contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571-279 387