Digitale openbare raadsvergadering van maandag 1 juli 2021 | Vertrouwenscommissie, profielschets en waarneming


Tijdens de digitale openbare raadsvergadering van donderdag 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad besluiten genomen om een opvolger voor burgemeester Penninx te vinden.


Vertrouwenscommissie, profielschets en waarneming

Burgemeester Jos Penninx gaat op 2 augustus 2021 met pensioen. Daarom is het nodig een nieuwe burgemeester te zoeken. De Gemeentewet maakt duidelijk dat de werving en selectie van een burgemeester met waarborgen omgeven moet zijn. Daarom moest de gemeenteraad spelregels voor een zorgvuldige werving en selectie van een goede burgemeester voor de gemeente Voorst vaststellen. Aan die vergadering nam ook de Commissaris van de Koning John Berends deel. De Commissaris heeft voor de tussentijd een waarnemend burgemeester benoemd. Mevrouw Renske Helmer-Englebert zal vanaf 16 augustus tijdelijk de ambtsketen dragen.

Verordening Vertrouwenscommissie

Op 1 juli 2021 heeft de raad de ‘Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Voorst 2021’ vastgesteld. In die verordening is onder meer de werkwijze van de vertrouwenscommissie vastgelegd. Met die verordening is ook geregeld wie lid zijn van de vertrouwenscommissie die een advies zal geven over de kandidaten voor het burgemeesterschap. Het is nu aan de raadsleden dhr. P.T.M. Jonkman (D’66), mw. I.W.M. Aarnink-Westerbeek (Gemeente Belangen), dhr. G.A. Rutgers (VVD-Liberaal 2000), dhr. L. Visser (PvdA-GroenLinks) en dhr. A.A. Jansen (Lijst Arend) om een goede opvolger van burgemeester Penninx te vinden. In de verordening heeft geheimhouding een stevige plek gekregen. Lekken is strafbaar.

Profielschets burgemeester

Samen met de Commissaris van de Koning hebben de raadsleden het concept voor een profielschets voor de te vinden burgemeester besproken. De inwoners van Voorst waren gevraagd om mee te denken over hun nieuwe burgemeester. De reacties zijn betrokken bij het opstellen van de profielschets. De Commissaris en de raadsleden hebben een goed gesprek gevoerd over het concept van de profielschets. Na dat gesprek heeft de gemeenteraad de profielschets definitief vastgesteld. De profielschets vindt u hier. De Commissaris maakt vervolgens de vacature bekend. Als de kandidaten zich hebben gemeld kan de Vertrouwenscommissie aan de slag.

Meer informatie

Alle achterliggende stukken die betrekking hebben op de genomen besluiten van donderdag 1 juli 2021 kunt u bekijken via deze link. Via dezelfde link kunt u de raadsvergadering ook terugkijken.
Vragen? Neem dan contact op met griffier Bernadette Jansen (0571- 279 217) of locogriffier Dini Vriezekolk (0571-279 387). Het is ook mogelijk een email te sturen naar raad@voorst.nl