Digitale raadsvergadering 9 november


De raad debatteert op maandag 9 november digitaal vanaf 19.30 uur.

Digitale raadsvergadering

U kunt de digitale raadsvergadering via deze link live volgen (beeld en geluid). Deze vergadering staat vooral in het teken van de meerjarenprogrammabegroting. De gemeenteraad voert onder andere finale debatten over Programma Groen, Programma Mobiliteit, Prioriteitennota 2021 en de Begroting 2021. Dit gebeurt aan de hand van ingediende amendementen (voorstel tot wijziging van het te nemen besluit) en moties (raadsuitspraak of –opdracht aan het college van burgemeester en wethouders). Tot slot neemt de raad besluiten.
Hier kunt u lezen waar de raad over spreekt. De komende dagen worden de moties en amendementen toegevoegd.

Agenda

  • Mutatie fractievertegenwoordigers [besluit]
  • Invoeren Voorster jeugdlintje [finaal debat].
  • Prioriteitennota 2021 – 2024 [finaal debat]
  • Programma Groen 2020 t/m 2025 [finaal debat]
  • Programma Mobiliteit 2020 – 2030 [finaal debat]
  • Meerjarenprogrammabegroting 2021 – 2024 [finaal debat]
  • Deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s [finaal debat; voorhangprocedure]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprek­ken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op deze vergaderingen vindt u in het raadsinformatiesysteem
De raadsvergadering wordt live gestreamd. U kunt meekijken via het raadsinformatiesysteem

Wilt u per e-mail geattendeerd worden op de agenda’s van de ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen? Stuur dan een verzoek aan raad@voorst.nl
Vragen of suggesties? Neem dan contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571-279 387