Digitale raadsvergadering, maandag 14 december vanaf 19.30 uur


De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld.

Raad

Deze digitale raadsvergadering kunt u live volgen (beeld en geluid) via deze link
Via deze link ziet u de agenda en vergaderstukken van maandag 14 december.
 

Agenda

 • Bestemmingsplan Dorpsstraat 4, 6 en 6a, Wilp
 • Bestemmingsplan Blankematerweg 3, Nijbroek
 • Benoeming lid Rekenkamercommissie en herbenoeming mevrouw M. Quené
 • Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 16 november 2020
 • Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 30 november 2020
 • Beëdiging leden Rekenkamercommissie
 • Afscheid de heer H.N.M. van den Broek, lid Rekenkamercommissie
 • Plan van aanpak nieuwe Wet inburgering, inkoopstrategie inburgering en actieplan statushouders 2020 – 2021 [finaal debat]
 • Legesverordening Voorst 2021 met Tarieventabel 2021 [finaal debat en besluit]
 • Verordening reinigingsheffingen Voorst 2021 [finaal debat en besluit]
 • Verordening rioolheffing Voorst 2021 [finaal debat en besluit]
 • Verordening toeristenbelasting Voorst 2021 [finaal debat en besluit]
 • Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2021 [finaal debat en besluit]
 • Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019 (2e wijziging) [finaal debat]
 • PlusOV voortgang;/diversen [Finaal debat; voorhangprocedure over verdeelsystematiek/gewijzigde begroting 2020]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprek­ken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op deze vergaderingen vindt u in het raadsinformatiesysteem
De raadsvergadering wordt live gestreamd. U kunt meekijken via het raadsinformatiesysteem

Wilt u per e-mail geattendeerd worden op de agenda’s van de ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen? Stuur dan een verzoek aan raad@voorst.nl
Vragen of suggesties? Neem dan contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571-279 387