Digitale ronde-tafelgesprekken maandag 28 juni om 18.00 uur


De gesprekken vinden digitaal plaats en zijn via een livestream te volgen (beeld en geluid) via het raadsinformatiesysteem.

Let op: de ronde-tafel-gesprekken starten om 18.00 uur.

Via deze link kunt u de ronde-tafel-gesprekken van 28 juni volgen.
Exact om 18.00 uur ziet u hier het venster van de livestream. Klik dan op de knop “Live”

Doel

Tijdens deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college. Dat doen de raadsleden als voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 28 juni vanaf 18.00 uur.

Wilt u meepraten? Dat kan alleen digitaal!

U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek en zo uw mening geven. Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 25 juni voor 12.00 uur aan. Dit doet u door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl. De griffie neemt daarna contact met u op. U kunt, als u dat liever doet, ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen. U kunt uw e-mails sturen naar raad@voorst.nl.  

Inbreng tijdens ronde-tafel=gesprekken

De gemeenteraad heeft de inbreng van inwoners en organisaties in de gemeente Voorst hoog in het vaandel staan. De gemeenteraad heeft ook gemerkt dat veel wat in ronde tafelgesprekken aan de orde wordt gesteld al bekend was bij de raad. Soms kan informatie beter tot de raad kan komen via schriftelijke communicatie. Dan kunnen de raadsleden die informatie op een rustig moment bestuderen. Zeker nu alle vergaderingen digitaal plaatsvinden vanwege Corona. Digitale vergaderingen vragen veel concentratie van alle deelnemers. Daarom kunnen digitale vergaderingen beter niet te lang duren.

Iedereen die wil inspreken bij de agendapunten, die hieronder worden genoemd, wordt dringend verzocht om alleen nieuwe informatie in te brengen. Insprekers krijgen maximaal 3 minuten om een opvatting te geven.

Agenda

Maandag 28 juni 18.00 uur

 1. Bestemmingsplan De vier erven c.a.
  Een combinatie van partijen wil als initiatiefnemer op vier inbreidingslocaties 56 nieuwe woningen bouwen. Van die 56 huizen zullen 16 huurwoningen zo’n € 663,25 (prijs 2021) gaan kosten. Goedkopere huurwoningen zijn volgens de initiatiefnemers niet te bouwen. Voor de bouw van de 56 woningen is een bestemmingsplan met een kwaliteitsplan gemaakt. Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om een bestemmingsplan vast te stellen. Voorster Energie Strategie (VES).
 2. Veldje tussen Gemeentehuis en De Wingerd
  De renovatie van het gemeentehuis is op streek. Over een veldje tussen het gemeentehuis en basisschool De Wingerd is wat onrust ontstaan. Het college informeert de raad over de acties die genomen zijn en laat de gemeenteraad een inrichtingsplan zien.
 3. Renovatie gemeentehuis en schade
  Omwonenden hebben de gemeenteraad gemeld dat aan hun woning schade was ontstaan. De schade zou een gevolg zijn van het slaan van damwanden bij de renovatie van het gemeentehuis. Voor dat soort risico’s is de gemeente verzekerd. Burgemeester en wethouders hebben de verzekeraar gevraagd om de schademeldingen af te handelen. Het college laat de raad weten wat het heeft gedaan.
 4. De effecten van het Luchthavenbesluit op vliegveld Teuge
  De gemeente Voorst is aandeelhouder in de NV Luchthaven Teuge. Die NV heeft de provincie gevraagd een vergunning af te geven. De provincie blijkt aan een vergunning voorwaarden te willen verbinden. Die voorwaarden zorgen voor economisch risico’s voor de Luchthaven. Burgemeester en wethouders bespreken met de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de provincie.
 5. Antwoord Drive-Thru bruiloft
  Burgemeester en wethouders geven antwoord op een vraag over een Drive-Thru bruiloft. Het college laat weten dat voor een bruiloft geen vergunning nodig is. Wel horen de bruid en bruidegom en hun gasten de algemene corona-maatregelen in acht te nemen. De gemeente Voorst is  niet handhavend opgetreden. Dat heeft de Politie wel gedaan.
 6. Achtervangovereenkomst met Waarborgfonds Sociale Woningbouw
  Woningbouwcorporaties lenen geld om huizen te bouwen. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw staat onder voorwaarden borg voor die geldleningen. De gemeenten fungeren als achtervang als het echt mis gaat. Voor die situaties is een nieuwe overeenkomst opgesteld. De gemeenteraad mag daar iets van vinden.
 7. Lidmaatschap Tribuut van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen
  Tribuut is een samenwerkingsverband dat mede voor de gemeente Voorst belastingaanslagen oplegt en belasting int. Tribuut wil lid worden van een organisatie met veel kennis over onder meer heffing en inning van lokale belastingen. Burgemeester en wethouders vinden dat een goed idee. De gemeenteraad mag daar nu zelf iets van vinden.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien in het raadsinformatiesysteem. Klik daarvoor op deze link.
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur dan een e-mail naar raad@voorst.nl. U ontvangt bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.

Vragen of suggesties? Neem dan contact op met griffier Bernadette Jansen (0571-279 217) of locogriffier Dini Vriezekolk (0571 – 279 387).