Digitale ronde-tafelgesprekken op maandag 24 en 25 januari 2022 vanaf 18:00 uur


Op maandag 24 en dinsdag 25 januari 2022 houdt de gemeenteraad ronde-tafel¬gesprekken. De beide bijeenkomsten zijn digitaal en beginnen om 18.00 uur. Met de ronde-tafelgesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de onderwerpen die op de agenda staan. Raadsleden stellen vragen aan insprekers en het college. Dat doen ze als voorbereiding op de raadsvergaderingen van 31 januari en 7 februari 2022.

gemeenteraad

U kunt digitaal deelnemen aan een ronde-tafelgesprek. Tijdens dat gesprek kunt u uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Wie wil inspreken moet dat voor vrijdag 21 januari 2022 om 12:00 uur duidelijk maken. Aanmelden voor inspreken doet u door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl. Na de ontvangst van uw e-mail neemt de griffie contact met u op. Elke inspreker krijgt maximaal 3 minuten tijd om een opvatting te geven. Het kan zijn dat u liever schriftelijk reageert op geagendeerde onderwerpen. De e-mail met uw reactie stuurt u naar raad@voorst.nl

Volgen

U kunt de ronde-tafelgesprekken van maandag 24 januari 2022 online volgen door op deze link te klikken. Voor de ronde-tafelgesprekken van dinsdag 25 januari 2022 klikt u op deze link. Zo komt u ook bij alle stukken die op de agenda staan.
 

Agenda

Maandag 24 december 2021 vanaf 18:00 uur

 • Burgerinitiatief Stookvrij Voorst
  De initiatiefnemers van het burgerinitiatief Stookvrij Voorst zien graag dat de gemeenteraad van Voorst een verbod invoert voor het stoken van hout bij mistig en windstil weer. Het burgerinitiatief heeft ongeveer honderd handtekeningen verzameld om dat verzoek te ondersteunen. Het burgerinitiatief pleit voor het opnemen van een verbod in de algemeen plaatselijke verordening. De initiatiefnemers wensen dat de gemeente zo’n verbod vervolgens zal handhaven.
  De initiatiefnemers lichten hun initiatief toe in het ronde-tafelgesprek. Daarna zal de raad eerst aan het college om advies vragen. Het verzoek van het burgerinitiatief Stookvrij Voorst komt dan later nog een keer terug in het ronde-tafelgesprek en zal daarna in een raadsvergadering worden besproken, dus niet op 31 januari of 7 februari 2022.
 • Bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello
  Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden Twello opgesteld. Dat bestemmingsplan maakt onder meer de bouw van 289 woningen aan de noordkant van Twello mogelijk.
  Burgemeester en wethouders hebben in maart 2021 inloopsessies georganiseerd. Het college heeft in september / oktober 2021 het ontwerp voor het bestemmingsplan ter inzage gelegd. De gemeente heeft 37 reacties (zienswijzen) op het ontwerp ontvangen.
  Burgemeester en wethouders hebben voor de gemeenteraad een reactie op de ingediende zienswijzen opgesteld. Het college heeft het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd, een beeldkwaliteitsplan en een exploitatieplan opgesteld en vraagt de gemeenteraad om voor de uitvoering van dit plan een krediet van € 28.520.075 exclusief BTW beschikbaar te stellen.
  Het is de gemeenteraad die een bestemmingplan vaststelt en een krediet beschikbaar stelt.
   

Agenda

Dinsdag 25 januari 2022 vanaf 18:00 uur

 • Masterplan Bussloo
  Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken bij de ontwikkeling van Busloo tot een volwaardige, aantrekkelijke en recreatieve plek. In 2018 heeft de gemeenteraad daarom gevraagd. Samen met twee andere trekkers van dat project heeft de gemeente besloten te stoppen met de samenwerking. Het college bekijkt of de gevraagde ontwikkeling nog op een andere manier mogelijk is. Initiatieven blijven mogelijk binnen de bestaande kaders.
   
 • Actualiseren beleidsregels subsidie ouderenwerk
  In Voorst organiseren niet alleen ouderensozen en ouderenbonden activiteiten voor inwoners op leeftijd. Ook vrijwilligersinitiatieven verzorgen inloopvoorzieningen. Burgemeester en wethouders willen die initiatieven structureel subsidie gaan geven. Daarvoor is een wijziging van het beleid nodig. Het college informeert de raadsleden daarover. Zo krijgen raadsleden de gelegenheid om daar iets van te vinden.
   
 • Uitgangspuntennota 2023 GGD Noord- en Oost- Gelderland (GGD NOG)
  De gemeente Voorst werkt met andere gemeentes samen in onder andere de GGD NOG. Dat samenwerkingsverband heeft de gemeenteraad laten weten wat de uitgangspunten voor de begroting 2023 zullen zijn. De gemeenteraad kan met een zienswijze eigen beleidsmatige en financiële aandachtspunten aan de GGD NOG duidelijk maken. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen.

E-mail service raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Bernadette Jansen (0571-27 92 17) of locogriffier Dini Vriezekolk (0571-27 93 87).