Doe mee aan de landschapsimpuls brongebied Grote Wetering


Boeren, burgers, landgoedeigenaren en recreatieondernemers die wonen of ondernemen in het brongebied van de Grote Wetering kunnen meehelpen om de biodiversiteit van dit bijzondere landschap te versterken. Op woensdag 14 februari organiseren de gemeenten Voorst en Apeldoorn samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Waterschap Vallei en Veluwe de tweede informatiebijeenkomst over het project ‘Landschapsimpuls brongebied Grote Wetering’.

Iemand van Landschapsbeheer Gelderland plant een boom

Brongebied de Grote Wetering is een uniek, afwisselend landschap met weteringen, fraaie landgoederen en natuurparels. Dit maakt het een aantrekkelijk gebied om te wandelen en te fietsen. In dit project kunnen grondeigenaren in het brongebied groene landschapselementen aanplanten die hier thuishoren. Denk aan struweelhagen, bosjes, hoogstamboomgaarden, houtsingels en boomgroepen. Boomgroepen zijn groepjes van drie of vijf bomen die in de zomer zorgen dat er schaduw is voor paarden en vee. Ook is het mogelijk om blauwe, ofwel natte, landschapselementen aan te leggen, zoals een poel in een weiland of een natuurvriendelijke oever. Door het versterken van de groenblauwe dooradering in het gebied dragen we bij aan de biodiversiteit en het karakteristieke landschap. Bovendien dragen al deze maatregelen bij aan een beter klimaat en het vasthouden van water tijdens droogte.

Informatiebijeenkomst op 14 februari

Op de informatiebijeenkomst geeft SLG een toelichting over de plannen voor het brongebied de Grote Wetering. Zij geven een presentatie over de verschillende landschapstypen, welke landschapselementen er thuishoren en hoe je als grondeigenaar kunt bijdragen aan de biodiversiteit. Je kunt je tijdens de bijeenkomst opgeven voor een gratis advies. Na aanmelding bezoekt een adviseur van SLG jouw terrein en geeft advies over de inrichting met behulp van een beplantingslijst. De eigen bijdrage voor de beplanting is beperkt dankzij een subsidie. Daarnaast is een aanlegvergoeding mogelijk.

Eerste uitdeeldag groot succes

Het is een meerjarig project in drie deelgebieden. Inwoners in deelgebied 2 kunnen nu meedoen (zie kaartje op slgelderland.nl). Vorig jaar deden veertig inwoners uit deelgebied 1 mee aan de eerste ronde. Op de uitdeeldag in december zijn 400 bomen en meer dan 12.300 struiken opgehaald. Deze zijn geplant op eigen terrein, waardoor het landschap is verrijkt met nieuwe struweelhagen, hoogstamboomgaarden, boomgroepen en houtsingels. Zo hebben deelnemers Jordy Brinkman en Anouk Berends uit Apeldoorn op het weiland rondom hun huis een meidoornhaag, een houtsingel en knotwilgen geplant: “We wonen in een natuurlijke omgeving en vinden het belangrijk om het te vergroenen. Het is een mooi initiatief dat je hierbij wordt geholpen en dat je een bijdrage kunt leveren aan biodiversiteit.”

Aanmelden

De informatiebijeenkomst op 14 februari vindt plaats bij De Aze - Landgoed, Bed & Breakfast en Deel aan de Quabbenburgerweg 11 in Terwolde. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. De inloop start vanaf 19.15 uur met een kopje koffie of thee.
Wethouder Danny Huizer van de gemeente Apeldoorn en wethouder Bert Visser van de gemeente Voorst zijn hierbij ook aanwezig.

Aanmelden voor de bijeenkomst en ook voor het beplantingsproject kan op de website van SLG: slgelderland.nl/projecten/landschapsimpuls-brongebied-grote-wetering.

Dit project is een Regiodeal Veluwe project en wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Apeldoorn en gemeente Voorst.