Drinkwaterreserveringsgebied in Voorster en Wilpse Klei


De komende jaren is er meer drinkwater nodig, daarom wijst de provincie Gelderland 11 nieuwe drinkwaterreserveringsgebieden aan. Eén van deze 11 gebieden betreft de Voorster en Wilpse Klei.

Afbeelding natuur Voorster Klei

In de drinkwaterreserveringsgebieden wordt nu nog geen drinkwater gewonnen, maar later misschien wel. Om het grondwater schoon te houden, wordt de grondwaterkwaliteit in deze gebieden nu al extra beschermd. De gebieden en de regels staan in een actualisatieplan van de Omgevingsverordening Gelderland. Dit ligt nu ter visie. Iedereen kan hierop reageren door het indienen van een zienswijze. Meer weten? Kijk op www.gelderland.nl/drinkwater.

De provincie organiseert ook digitale informatieavonden via MS-Teams. Voor Voorst is de informatie avond op donderdag 11 november van 19.00 tot 20.30 uur. Vooraf aanmelden is nodig, dit kan via bovenstaande link.