Duidelijkheid over wijze van ruiming V1 naast A1 bij Wilp


Afgelopen dagen heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de V1 die is gevonden naast de A1 tussen Deventer en Wilp opnieuw benaderd.

De V1 bij de A1

Afgelopen dagen heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de V1 die is gevonden naast de A1 tussen Deventer en Wilp (op Deventer grondgebied) opnieuw benaderd om exact vast te stellen welke ontstekingsmechanismen aanwezig zijn. De EOD heeft hierdoor nu duidelijkheid over de wijze waarop de V1 op zondag 8 maart geruimd wordt en welke veiligheidsmaatregelen er getroffen moeten worden.

Bij werkzaamheden voor de verbreding van de A1 zijn vorig jaar resten van een V1 gevonden. De V1 is een onbemand straalvliegtuig met springstof, dat veelvuldig is gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De EOD heeft de ontstekingsmechanismen afgelopen dagen ge├»dentificeerd en  een plan gemaakt hoe zij deze V1 gaan ruimen. De EOD gaat de ontstekingsmechanismen verwijderen en vervolgens de springstof van 935 kilo in kleinere stukken opdelen. Deze worden elders vernietigd.

Ontruiming omwonenden cirkel 1400 meter
Voor de veiligheid van de inwoners, de EOD medewerkers en de hulpdiensten, wordt tijdens de werkzaamheden een gebied ontruimd van 1400 meter rondom de V1. Op zondag 8 maart tussen 7.00 en 19.00 uur moeten bewoners van circa 560 woonadressen in Voorst en Deventer hun huis verlaten. De gemeente Voorst en Deventer kondigen hiervoor een  noodverordening af. Daarnaast is het luchtruim tot 1600 meter gesloten en wordt de scheepvaart over de naastgelegen IJssel stilgelegd.

Wegafsluitingen en hinder  
De A1 wordt tussen Twello en Deventer in beide richtingen afgesloten. Ook meerdere lokale wegen worden afgesloten. Alle afsluitingen en omleidingsroutes worden vooraf op diverse manieren gecommuniceerd. Op www.vananaarbeter.nl  zal  actuele informatie staan en op de websites van de gemeenten zijn kaarten van de wegafsluitingen te vinden.

Informatieavonden
Voor inwoners die binnen het te ontruimen gebied wonen, organiseren de gemeenten Deventer en Voorst in samenwerking met de Veiligheidsregio IJsselland, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), de politie, de brandweer, de GHOR en Rijkswaterstaat een informatieavond op donderdag 20 februari. Deze belanghebbenden zijn per brief persoonlijk uitgenodigd.  Tijdens deze avond ontvangen zij alle informatie van de diverse betrokken partijen en kunnen zij rechtstreeks vragen stellen over wat deze ruiming voor hen betekent.

Voor overige belangstellenden, is er een aparte informatieavond op maandag 24 februari. Deze bijeenkomst is van 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) tot 21.30 uur in Sportcomplex Jachtlust, Jachtlustplein 7 in Twello.

Meer informatie
Kijk voor alle informatie op www.deventer.nl/vondst. U kunt ook bellen met de gemeente Deventer via 14 0570.