Een nieuwe burgemeester, hoe gaat dat?


De heer Jos Penninx stopt per 2 augustus aanstaande als burgemeester van de gemeente Voorst, om met pensioen te gaan. En hoe gaat het dan verder? Hieronder leest u toelichting op hoofdlijnen.

Jos Penninx

Om een nieuwe burgemeester te krijgen, spreekt de gemeenteraad een proces af met het kabinet van de commissaris van de Koning van onze provincie. In dat proces zijn twee raadsvergaderingen als gemeentelijke hoogtepunten te herkennen:

  1. De profielschetsvergadering;
  2. De vergadering waarin de voordracht van een kandidaat wordt bekend gemaakt.

Tussen die 2 vergaderingen mogen maximaal 4 maanden zitten.

Profielschetsvergadering

Voor de profielschetsvergadering gaat een vertegenwoordiging van de raad in een vertrouwenscommissie-in-oprichting aan de slag om zich goed te laten informeren welke kennis en vaardigheden gewenst zijn voor een nieuwe burgemeester van Voorst. Als alle informatie verzameld is en een profielschets geformuleerd, gaat de vertrouwenscommissie–in-oprichting het gesprek aan met de Commissaris van de Koning voor de profielschetsvergadering. Op dit moment lijkt het erop dat de profielschetsvergadering net na het zomerreces zal plaatsvinden, maar afstemming met het kabinet loopt nog.

Vacature

Na de profielschetsvergadering wordt de vacature opengesteld en ontvangt de commissaris van de Koning de sollicitatiebrieven. Hij zal direct daarna kennismakingsgesprekken hebben met enkele van de kandidaten die geschikt lijken en de commissaris beveelt vervolgens sommige kandidaten aan bij de vertrouwenscommissie. Daarna gaat de vertrouwenscommissie zelf gesprekken houden met kandidaten. De vertrouwenscommissie kiest uiteindelijk twee kandidaten uit die zij wil voordragen aan de gemeenteraad. In een besloten raadsvergadering legt de vertrouwenscommissie verantwoording af over het proces en brengt zij advies uit over de kandidaten. De raad beslist over de voordracht. Aansluitend wordt in een openbare raadsvergadering de naam van de eerste kandidaat op de voordrachtslijst bekendgemaakt.

Kroonbenoeming

Daarna is de commissaris aan zet om met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het proces af te ronden en te komen tot een kroonbenoeming.
En natuurlijk is de uiteindelijke beëdiging van de nieuwe burgemeester in een openbare raadsvergadering het echte gemeentelijke hoogtepunt!

Zodra we meer informatie hebben, zullen we dat hier bekend maken. Heeft u vragen? Bel of mail de griffier, Bernadette Jansen, b.jansen@voorst.nl 06-22 37 52 58

Meer lezen over het proces tot het benoemen van een burgemeester? Lees dan deze handreiking burgmeestersbenoeming (pdf - 1,6 MB)  (in het bijzonder de pagina’s 10 tot en met 63)