Eenmalige energietoeslag van € 800,- voor inwoners met een laag inkomen


Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen om de stijgende energieprijzen op te vangen. Het gaat om een bedrag van € 800,-. Met dit extra geld kunt u een deel van uw energiekosten betalen.

Wanneer heeft u recht op de energietoeslag?

In de volgende leefsituaties komt u eventueel in aanmerking voor de energietoeslag van € 800,-.

Leefsituatie                                   Leeftijd                                         Netto-inkomen (exclusief vakantiegeld)

 • Alleenstaande                        21 jaar – AOW-leeftijd             € 1296,41
 • Alleenstaande ouder           Vanaf de AOW-leeftijd            € 1440,51
  met kinderen tot 18 jaar
 • Gehuwd/Samenwonend     21 jaar – AOW-leeftijd             € 1852,00
 • Gehuwd/Samenwonend     Vanaf de AOW-leeftijd             € 1950,52

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U woont in een zelfstandige woonruimte in de gemeente Voorst;
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning; 
 • U heeft een laag inkomen en het (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan 125% van de bijstandsnorm;
 • U bent geen student en ontvangt geen studiefinanciering (WSF 2000);
 • U woont niet in een zorg- of verpleeginstelling;
 • U woont niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Automatische uitbetaling

Inwoners met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente krijgen de toeslag automatisch op hun rekening gestort. Dit zijn inwoners die vallen onder de:

 • Algemene bijstand (Participatiewet);
 • Bijzondere bijstand (Participatiewet);
 • BBZ (Bijstand voor zelfstandigen);
 • De minimaregeling;
 • Individuele inkomenstoeslag;
 • IOAW en IOAZ;
 • Inwoners die deelnemen aan de Gemeentezorgpolis;
 • Inwoners die een niet-complex of een complex schuldhulpverleningstraject volgen.

Wanneer dient u zelf een aanvraag in?

Ontvangt u bijvoorbeeld een AOW, een klein pensioen, Wajong, WAO, WIA, ANW of een andere uitkering? Of heeft u een laag inkomen? Bewoont u een zelfstandige woonruimte en is uw inkomen niet hoger dan bovengenoemde bedragen? Vraag dan zelf de energietoeslag aan.

Geen vermogenscheck

Heeft u een laag inkomen, maar wel spaargeld of een eigen huis? Ook dan kunt u de energietoeslag aanvragen. Het eventuele vermogen speelt geen rol. Als er meerdere mensen met een laag inkomen samenwonen, wordt de energietoeslag eenmalig uitgekeerd.

Energietoeslag aanvragen?

Vanaf 1 juni staat het aanvraagformulier op de website www.voorst.nl/energietoeslag. Wij streven ernaar om u binnen 8 weken onze beslissing te laten weten.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via 0571-27 99 11. In het keuzemenu kiest u vervolgens voor optie 1. U kunt ook een e-mail sturen naar werkeninkomen@voorst.nl. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de Sociaal Raadvrouw van Stichting Mens en Welzijn, 06-40283069 of e-mail naar formulierenbrigade@mensenwelzijn.nl