Eikenprocessierupsbestrijding in volle gang


Deze week is de tweede ronde van preventieve bestrijding van de eikenprocessierups begonnen.

Tractor met luchtkanon

Deze week is de tweede ronde van preventieve eikenprocessierupsbestrijding in onze gemeente begonnen. De aannemer behandelt eikenbomen met een biologisch bestrijdingsmiddel.

We kunnen niet alle eikenbomen in onze gemeente behandelen. Daarom richten we ons vooral op die bomen die naast fietsroutes en schoolpleinen liggen. Naast het preventief behandelen van de bomen, maken we ook gebruik van andere vormen van bestrijding. Bijvoorbeeld door de natuurlijke vijanden van de rups te stimuleren door het zaaien van kruiden in de bermen en het plaatsen van vogelkastjes.

De aannemer werkt deze hele week hard door om de bomen langs deze routes te behandelen. Dit kan tot elf uur ’s avonds duren. Dat komt, omdat het werk moet worden stilgelegd als het te hard waait.

In deze tijd van het jaar ontwikkelen de rupsen zich nog en zijn ze weinig zichtbaar. Komt u in de toekomst eikenprocessierupsen tegen in de openbare ruimte? Maak dan een melding via www.verbeterdebuurt.nl. U kunt dan precies de locatie aangeven.

Voor meer informatie kunt u terecht op het Kennisplatform eikenprocessierups.