Energietoeslag 2023 - update november


In 2022 heeft het Rijk de Nederlandse gemeenten de mogelijkheid geboden om huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag te geven. Ook in 2023 mogen de gemeenten weer een energietoeslag uitbetalen aan inwoners met een inkomen tot 125% van het bijstandsniveau. Dit jaar heeft de gemeente Voorst besloten dat inwoners met een inkomensgrens tot 125% van de bijstandsnorm € 1.300 energietoeslag ontvangen, als ze aan de voorwaarden voldoen. Daarnaast krijgen ook inwoners met een inkomensgrens van 125% tot 130% van de bijstandsnorm een energietoeslag van de gemeente als ze aan de voorwaarden voldoen. Deze bedraagt € 500.

Bankbiljetten, muntgeld en bankpas

Wanneer heeft u recht op de energietoeslag?

In de volgende leefsituaties komt u eventueel in aanmerking voor de energietoeslag 2023:

LeefsituatieLeeftijd€ 1300€ 500
Alleenstaande en alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaar21 jaar - AOW-leeftijdbij een maximaal netto-inkomen van € 1.445 (exclusief vakantiegeld)bij een netto-inkomen van € 1.445 tot € 1.503 (exclusief vakantiegeld)
Vanaf AOW-leeftijdbij een maximaal netto-inkomen van € 1.612 (exclusief vakantiegeld)bij een netto-inkomen van € 1.612 tot € 1.677 (exclusief vakantiegeld)
Gehuwd / Samenwonend21 jaar – AOW-leeftijdbij een maximaal netto-inkomen van € 2.064 (exclusief vakantiegeld)bij een netto-inkomen van €  2.064 tot € 2.146 (exclusief vakantiegeld)
Vanaf AOW-leeftijdbij een maximaal netto-inkomen van € 2.189 (exclusief vakantiegeld)bij een netto-inkomen van €  2.189 tot € 2.277 (exclusief vakantiegeld)

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U woont in een zelfstandige woonruimte in de gemeente Voorst;
 • Er is sprake van een zelfstandig energiecontact op uw naam;
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning; 
 • U heeft een laag inkomen, dat wil zeggen het (gezamenlijk) inkomen is niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm;
 • U bent geen student en ontvangt geen studiefinanciering (WSF 2000);
 • U woont niet in een zorg- of verpleeginstelling;
 • U woont niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Automatische uitbetaling

U ontvangt de energietoeslag 2023 automatisch als u de energietoeslag 2022 heeft ontvangen en nog aan de voorwaarden voldoet. U hoeft geen aanvraag in te dienen. De gemeente controleert of u in 2023 nog aan de voorwaarden voldoet. Als u één van de hieronder genoemde uitkeringen ontvangt, hoeft u geen aanvraag in te dienen. Als u aan de andere voorwaarden voldoet ontvangt u de energietoeslag automatisch:

 • Algemene bijstand (Participatiewet);
 • Bijzondere bijstand (Participatiewet);
 • BBZ (Bijstand voor zelfstandigen);
 • de minimaregeling;
 • individuele inkomenstoeslag;
 • IOAW en IOAZ;
 • inwoners die deelnemen aan de Gemeentezorgpolis;
 • inwoners die een niet-complex of een complex schuldhulpverleningstraject volgen.

Wie moet er wel een aanvraag doen?

Heeft u vorig jaar geen aanvraag voor energietoeslag 2022 gedaan in de gemeente Voorst? En is uw inkomen niet hoger dan de bedragen die in de tabel staan? Vraag dan zelf de energietoeslag aan.

Vermogen telt niet mee

Spaargeld of een eigen huis spelen geen rol bij de beoordeling als u een laag inkomen heeft.

Aanvragen

Met het formulier dat op voorst.nl/energietoeslag staat kunt u tot 1 augustus 2024 de energietoeslag aanvragen. U ontvangt binnen 8 weken een bericht op uw aanvraag.  

Aparte regeling voor studenten

Voor studenten is er een aparte regeling via DUO. Kijk op duo.nl/particulier/tegemoetkoming-energiekosten.jsp voor meer informatie.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de gemeente Voorst: gemeente@voorst.nl of 0571-27 99 11. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de Sociaal Raadvrouw van Stichting Mens en Welzijn: formulierenbrigade@mensenwelzijn.nl of 0571-27 90 90.