Evaluatie wegen Voorst


We gaan samen met de provincie de komende periode het effect van de rondweg Voorst en de heringerichte Rijksstraatweg in beeld brengen.

Schets Rijksstraatweg Voorst

De vernieuwde Rijksstraatweg in Voorst is alweer enkele weken in gebruik. Op dit moment vinden de laatste werkzaamheden aan de voetpaden en de groenvoorziening plaats. Na de opening in december 2019 hebben wij verschillende reacties ontvangen. We gaan samen met de provincie de komende periode het effect van de rondweg Voorst en de heringerichte Rijksstraatweg in beeld brengen. Hierbij kijken we onder andere naar de verkeersmetingen (cijfers), het functioneren van de nieuwe situatie en natuurlijk alle opmerkingen en reacties van inwoners. Met behulp van de evaluatie wordt bepaald of er aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Straatbeeld verbeteren
Voor het dorp Voorst is de komst van de rondweg en de vernieuwde Rijksstraatweg een hele verandering. Die nieuwe situatie is nog wennen, maar het uitgangspunt is dat de leefbaarheid van het dorp erop vooruit gaat. Op enkele plekken zijn al initiatieven om het straatbeeld te verbeteren te zien. Dat is positief, hopelijk doet goed voorbeeld volgen. 

Verzamelen reacties
We ontvangen veel individuele reacties over de Rijksstraatweg. Daarnaast is er regelmatig contact tussen de gemeente en de verkeersadviseur van de politie. Daarbij komen ook de meldingen via de (wijk)agent aan bod. Alle reacties, opmerkingen en suggesties worden verzameld. 

Matrixborden
Vooruitlopend op de evaluatie hebben we alvast twee matrixborden geplaatst. Deze matrixborden attenderen de automobilisten op hun snelheid. De matrixborden zijn bij herhaling steeds een periode van twee weken actief.