Feestelijke ondertekening participatieverklaring


Afgelopen vrijdag 13 september ondertekenden 6 nieuwkomers in onze gemeente de participatieverklaring.

Participatieverklaring 2019

Afgelopen vrijdag 13 september ondertekenden 6 nieuwkomers in onze gemeente de participatieverklaring. Door de verklaring te ondertekenen geven de deelnemers aan kennis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en deze te respecteren. Een feestelijk moment!

Voorbereiding
In een serie workshops hebben de deelnemers nader kennis gemaakt met de waarden en normen van de Nederlandse samenleving. Zo leerden ze over het politieke stelsel in Nederland en de grondwet. De kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit stonden centraal en werden veel besproken. Daarnaast werd het belang van participatie benadrukt. Iedereen die dat kan, dient een bijdrage te leveren aan onze maatschappij.

Een warm welkom
Wethouder Harjo Pinkster heette de deelnemers van harte welkom in de gemeente Voorst en feliciteerde de deelnemers met deze stap. Daarna vond de ondertekening plaats, was er ruimte voor foto's en namen de deelnemers trots de verklaringen in ontvangst. Na afloop was er tijd voor taart en een goed gesprek.