Fikse lintjesregen in Voorst


Tijdens de jaarlijkse 'Lintjesregen' zijn dit jaar 11 personen uit de gemeente Voorst gedecoreerd.

Lintjesregen 2019

Marja Streppel-Kobussen en Gerard Broekhof waren vanmorgen de eerste van de elf die het lintje mochten ontvangen.

Tijdens de jaarlijkse ´Lintjesregen´zijn dit jaar 11 personen uit de gemeente Voorst gedecoreerd. Op vrijdag 26 april ontvingen zij de Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Jos Penninx. Tien van hen zijn benoemd tot Lid en een tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
Rolf Tijssen (Twello, 67 jaar)

Lid in de Orde van Oranje Nassau 
Marja Streppel-Kobussen (Twello, 59 jaar)
Gerard Broekhof (Twello 55 jaar)
Hans Voorthuis (Twello, 72 jaar) 
Jan Klein Swormink (Twello, 73 jaar)
Annemiek Taverne (Twello, 67 jaar)
Lien Uenk-Voskamp (Terwolde, 69 jaar)
Eric Nobel (Terwolde, 69 jaar)
Edith van Hinte-Wenkebach (Twello, 79 jaar)
Lidy Pluimers - Klein Holkenborg (Wilp, 69 jaar)
Christien Engel-Paulson (Nijbroek, 81 jaar)

Rolf Tijssen; Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Rolf Tijssen uit Twello is tot zijn pensionering in 2015 werkzaam geweest als eigenaar van de sportschool Tijssen in Twello, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
Hij is 44 jaar bestuurslid en instructeur van de Judo Bond Nederland (JBN) en sinds een jaar voorzitter van de District Graden Commissie Judo. Hij verzorgde tevens stages bij zijn toenmalige sportschool voor de judoleerlingen van zowel de landelijke JBN als het district Oost-Nederland.
Ook is hij al 39 jaar docent/instructeur bij de Daniël de Brouwerschool te Wilp. Deze basisschool biedt speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Hij gaf weerbaarheidstrainingen en geeft thans nog drie uur per week diverse sportlessen.
Gedurende een periode van ruim 23 jaar is hij medeoprichter instructeur/docent geweest bij Sportief evenwicht Twello. Dit is een vereniging voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. 
Daarnaast is hij ruim 15 jaar bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Jiu-Jitsu- en Judo Leerkrachten (NVJJL). Hij is tevens hoofdredacteur van het magazine van de NVJJL. 
Ook is hij ruim 3 jaar docent bij Stichting Mens en Welzijn te Voorst. Hij doceert de cursus ‘Zeker bewegen’; een cursus waar ouderen leren hun balans te verbeteren en veilig te vallen. Gesteld wordt dat deze cursus mede bijdraagt aan een langer behoud van zelfstandigheid.

Marja Streppel; Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Marja Streppel-Kobussen uit Twello is ruim 44 jaar vrijwilliger bij scouting de Vundelaar in Twello (200 leden). Zij is lid van het stichtingsbestuur en vervult een actieve rol bij diverse activiteiten. Tevens was ze initiatiefneemster van een speltak voor mensen met een beperking, waarbinnen zij nog steeds als leidinggevende actief is. Daarvoor was ze als leidinggevende zo’n 10 uur per week actief bij verschillende jeugdgroepen.

Gerard Broekhof; Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Gerard Broekhof uit Twello, werkzaam als hoofd technische dienst bij de producent van toepassingen voor warmte, ventilering en airconditioning Flamco B.V. te Bunschoten, is al 36 jaar vrijwilliger bij Scouting de Vundelaar te Twello. Hij fungeert hier als leidinggevende van de Wilde Vaart, doet onderhoudswerkzaamheden aan het terrein en de boten en levert een bijdrage aan de jaarlijkse Sinterklaasactie. Ook is hij 7 jaar leidinggevende geweest bij de Zeeverkenners, waarbij hij zich inzette voor de bouw van een nieuw sleepvlot. Daarna was hij bestuurslid van de gebouwenstichting, waarbij hij fungeerde als projectleider van de nieuwbouw van het clubgebouw Pigika.

Hans Voorthuis; Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Hans Voorthuis uit Twello, gepensioneerd sinds 2010, is sinds 1973 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Twello. Hij was/is onder andere lid van de Commissie van Beheer, diaken, koster, gebouwenbeheerder, voorzitter van diaconie en voorzitter en penningmeester van de Oecumenische Werkgroep Midden-en Oost-Europa. Tevens is hij penningmeester van de Stichting Naastenhulp Voorst, een samenwerkingsverband van diaconieën en charitaswerkgroepen. 
In de periode 1995-2014 is hij 5 jaar secretaris en 14 jaar penningmeester van het Mondiaal Platform Gemeente Voorst geweest. Ook is hij 10 jaar penningmeester geweest van respectievelijk de afdeling Volleybal en de afdeling Zaalsporten van de Sportvereniging Twello.

Jan Klein Swormink; Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Jan Klein Swormink uit Twello zet zich al ruim 30 jaar in voor Stichting Dorpsverfraaiing Twello. Hij was medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de ruim 80 bloembakken, alsmede het onderhoud van de geadopteerde rotondes. Ook verzorgt hij het onderhoud aan deze bakken. Naast het reguliere onderhoud zorgt hij voor de bewatering en de seizoensgebondenbeplanting. Hij begeleidt de vele vrijwilligers in het groenonderhoud rondom de velden en op het Voorwaartscomplex aan ‘De Laene’, waarbij hij zelf ook meehelpt. Ieder jaar plaatst hij bovendien de grote Kerstboom in het centrum. Daarnaast is hij medeorganisator van een tweewekelijkse klaverjasavond.

Annemiek Taverne; Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Annemiek Taverne uit Twello is ruim 35 jaar administratief medewerker van Stichting Dorpsverfraaiing Twello, waarvan een flink aantal jaren penningmeester. Op diverse plaatsen in Twello heeft zij zich ingezet voor het aanzien van het dorp. Zij was betroken bij de tuinkeuringen en was medeverantwoordelijk voor het verzorgen van de ‘groene avonden’. Daarnaast wierf zij donateurs door onder andere tijdens de klompenweek een kraam te bemannen. Ze verzorgt de catering tijdens de jaarmarkt en zij was medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de ruim 80 bloembakken, alsmede het onderhoud van de geadopteerde rotondes. Ook was zij enkele jaren geleden nauw betrokken bij de organisatie van een uitje voor de donateurs. Daarnaast is zij een periode mantelzorger geweest voor haar moeder.

Lien Uenk-Voskamp; Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Lien Uenk-Voskamp uit Terwolde was tot 2005 mede-eigenaar van een veehouderij in Terwolde. Al 27 jaar is zij vrijwilliger bij de zorg- en welzijnsorganisatie Mens en Welzijn Voorst. Als vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst vervoert zij mensen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Zij is ook lid van de cliëntenraad. Zij is ruim 24 jaar vrijwilliger bij diverse locaties van de zorgorganisatie Trimenzo, waar zij koffie en thee en verzorgt. Tevens kookt zij tweewekelijks voor acht dementerende bewoners. 
Daarnaast is zij al acht jaar ondersteuner/mantelzorger van een demente vriend. Voordat hij enkele jaren geleden naar het woonzorgcentrum de Martinushof (onderdeel van de zorgorganisatie Trimenzo) verhuisde, begeleidde betrokkene hem naar onderzoeken en geriaters, regelede zij de thuiszorg en kookte zij voor hem. Zij bezoekt hem nog dagelijks, zorgt voor nieuwe kleding en regelt zijn financiën.
Na het overlijden van haar echtgenoot in 2005, heeft zij boerderij De Aze (een gemeentelijk monument) omgevormd tot een officieel landgoed. Over dit landgoed loopt een veelgebruikte klompenpad, het ‘Fliertpad’. Verder was zij lid van de cliëntenraad van de Rabobank Voorst en bestuurslid van de plaatselijke afdeling van Vrouwen van Nu. Als ouderling is al 11 jaar verbonden aan de Protestantse Gemeente Terwolde-de Vecht.

Eric Nobel; Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Eric Nobel uit Terwolde is werkzaam als medewerker individuele dienstverlening bij CNV Vakmensen. Hij was en is betrokken bij diverse vrijwilligersactiviteiten voor de Protestantse Gemeente Terwolde-de Vecht. Zo is hij bijvoorbeeld ruim 21 jaar medewerker bij de rommelmarkt. Tijdens deze jaren is hij een aantal jaar veilingmeester geweest. Ook is hij 10 jaar voorzitter geweest van de werkgroep ‘Vrienden van Loamnes’. Deze werkgroep heeft als doel geld in te zamelen om zodoende de gemeenschap van de gemeente Loamnes in Roemenië op sociaal, cultureel en humanitair terrein te ondersteunen. Daarnaast is hij 4 jaar bestuurslid geweest van het kinderkoor ‘Eigenwijs’ en is hij al 11 jaar organisator, tekstschrijver en regisseur van het kinderkerstfeest. Sinds 2016 is hij diaken.
Tevens was hij 3 jaar lid van de medezeggenschapsraad van de openbare basisschool ‘de Bongerd’ te Terwolde.

Edith van Hinte-Wenckebach; Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Edith van Hinte-Wenckebach uit Twello is sinds 1981 vrijwillig vertaler bij the National South African Library for the Blind. Zij volgde in 1981 als trainee diverse Afrikaans en English Braille Transcriber’s cursussen en heeft vervolgens zo'n 73 (filosofische en onderwijs) boeken naar braille vertaald. Daarnaast is zij al 31 jaar mantelzorger. Zij heeft tot 1988 samen met haar echtgenoot in Zimbabwe gewoond. Nadat haar man kwam te overlijden, is zij naar Nederland verhuist. Na haar eigen verhuizing zorgde zij ook voor repatriëring van de eerste echtgenote van haar overleden echtgenoot en diens dochter. Daarnaast verzorgde zij haar moeder. Momenteel ondersteunt zij een onderbuurvrouw.

Lidy Pluimers-Klein Holkenborg; Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Lidy Pluimers-Klein Holkenborg uit Wilp was van 1971 tot 1981 respectievelijk diëtist en hoofd voedingsdienst bij het Medisch Centrum Dekkerswald in Groesbeek. Zij was als hoofd voedingsdienst verantwoordelijk voor de complete vernieuwing van de keuken. Daarnaast was zij gedurende die periode 4 jaar onbezoldigd lid van de ondernemingsraad en 2 jaar onbezoldigd redactielid van het personeelsblad. In 1981 tot 1990 was zij werkzaam bij het ministerie van Landbouw en Visserij te Den Haag. Van 1992 tot 1994 was zij afdelingshoofd Milieu en vanaf 1994 voor een periode van 4 jaar gemeentesecretaris bij de gemeente Voorst. Zij zette zich in voor de samenwerking van diverse afdelingen en tijdens de uitbraak van de BSE (de gekke koeien ziekten) en de MKZ-crisis (uitbraak van de veeziekte mond-en-klauwzeer) in Apeldoorn, Zwolle en Deventer. Verder was zij vanaf 1998 tot haar pensionering in 2017 directeur-eigenaar van het managementbureau ’t Hoge Land te Wilp waar zij de werkzaamheden vanuit huis verrichtte. Zo was zij interim hoofd van dienst bij de gemeente Zutphen en zette zij zich vervolgens in voor diverse projecten in de Stedendriehoek. Tevens was zij voorzitter van de Rabobank Voorst om de fusie met de Rabobank Apeldoorn te realiseren. 
Daarnaast ontplooit zij vanaf 1993 een aantal vrijwillige activiteiten. Zij maakte 23 jaar lang uitstapjes met cliënten van zorginstelling Zozijn en was zij het aanspreekpunt voor de verzorging. De laatste 2 jaren van deze periode was zij bezoeker en mentor van een cliënt met een beperking bij deze zorginstelling. Ook was zij medeoprichter van de Stichting Behoud Dorpskerk te Wilp. Zij heeft zich voor deze stichting 17 jaar ingezet om geld te werven voor het gebruik van de kerk en de renovatie. Onder haar voorzitterschap is onder meer het volgende gerealiseerd: de renovatie van het dak, een aanbouw, een nieuwe geluidsinstallatie, een buffet, een werkruimte voor de catering, een royaal sanitair, een garderobe faciliteit, een kleedruimte, wifi en de piano is vervangen door een vleugel. Daarnaast fungeerde zij als gastvrouw, organisator en receptionist van diverse evenementen. 
Zij was 8 jaar lang bestuursvoorzitter van de Raad van Toezicht van het Kunstencentrum De Leeuwenkuil in Deventer en Voorst. Gedurende dezelfde periode was zij 2 jaar toezichthouder bij de Stichting Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken te Deventer. Zij heeft een bijdrage geleverd aan het veranderingsproces binnen het interne toezicht. Sinds 2009 tot heden is zij voorzitter van de Adviesraad Cultuursubsidies van de gemeente Deventer en is zij 5 jaar bestuurslid van de Vereniging Jonge Meesters Wilp. Zij heeft zich ingezet om een muziekpodium op te zetten voor jonge getalenteerde klassiek geschoolde musici. Daarnaast is zij sinds 2 jaar voorzitter van de Raad van Advies van de Stichting IJssellandschap.

Christien Engel-Paulson; Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Christien Engel-Paulson uit Nijbroek is vanaf het jaar 2000 zo’n 16 jaar vrijwilliger geweest als voorzitter van de Stichting Monumentale Orgels Voorst (SMOV). De stichting trachtte de monumentale orgels meer in de publieke belangstelling te brengen. Daarnaast wist de SMOV een Naberorgel aan te schaffen en de plaatsing ervan in de kerk te Wilp te financieren. 
Gedurende een periode van 5 jaar was zij secretaris-penningmeester van agrarische natuurvereniging Veluwe IJsselzoom. Deze vereniging behartigt de belangen van de bewoners en de gebruikers van het buitengebied. Ook is zij 14 jaar secretaris geweest van de Willem Kolff Stichting (WKS) te Kampen. De WKS wil praktische innovatie stimuleren in de geneeskunde en de gezondheidszorg ter verbetering van de zorg voor patiënten. De WKS stimuleert en eert zowel jonge onderzoekers als wetenschappers die baanbrekend onderzoek hebben verricht. Tevens beheert de stichting de historische nalatenschap van de naamgever, prof. Dr. W.J. Kolff, als de belangrijkste internationale pionier op het gebied van biomedische techniek en kunstmatige organen. Zij was medeorganisator van congressen, symposia, expert meetings en tentoonstellingen. Tenslotte is zij ook nog van een jaar voorzitter geweest van de Probus Club Voorst.

Alle gedecoreerden kunnen worden gekwalificeerd als 'een persoon die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en/of anderen heeft gestimuleerd'.