Gemeente Voorst doet mee aan Orange the World 2022


De gemeente Voorst is #medestander in de strijd tegen geweld bij vrouwen en meisjes en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World.

 

Om die reden heeft burgemeester Paula Jorritsma-Verkade op maandagmiddag 28 november 2022 de Orange the World vlag gehesen voor het gemeentehuis in Twello. De burgemeester vindt het belangrijk om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes: “ 1 op de 3 vrouwen maakt geweld mee in haar leven, dus ook in onze gemeente. Ik roep mensen daarom op om bij elk vermoeden of signaal van geweld contact op te nemen met Veilig Thuis. Iedereen kan iets doen om geweld tegen meisjes en vrouwen te stoppen..”

Jaarlijkse Orange the World campagne

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. De campagne duurt tot 10 december, en de tussenliggende dagen zijn de wereldwijde ‘16 Dagen van Actie tegen Geweld tegen Vrouwen’. Tijdens de gehele campagneperiode wappert de Orange the World vlag voor het gemeentehuis in Twello.

Thema 2022: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen

In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken. Juist zij kunnen het verschil maken, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag.

Actieperspectief: Ik ben #medestander

Tijdens de Orange the World campagne wordt iedereen uitgenodigd om onderdeel van de oplossing te worden als medestander in de strijd tegen geweld. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij of zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als individu, als professional, als vriend, teamgenoot, buur of collega. Mensen die medestander zijn krijgen een speciale nieuwsbrief met allerhande praktische tips over wat je kunt doen in je dagelijks leven om geweld en intimidatie tegen vrouwen te helpen voorkomen en stoppen.

Meer informatie: www.orangetheworld.nl