Gemeente Voorst maakt vervolgafspraken Tribuut


Het versturen van aanslagen gemeentelijke belastingen aan ondernemers en aan niet natuurlijke personen wordt weer opgestart.

Tribuut

De gemeente Voorst maakt met Tribuut vervolgafspraken over het weer opstarten van het versturen van aanslagen gemeentelijke belastingen aan ondernemers en aan niet natuurlijke personen (zoals organisaties en verenigingen). Als gevolg van de uitbraak van de Coronacrisis zijn de afgelopen drie maanden de gemeentelijke belastingen aan ondernemers en andere niet natuurlijke personen opgeschort. Omdat die termijn ten einde loopt, zijn vervolgafspraken nodig.

Tribuut voert voor onder andere de gemeente Voorst de heffing en invordering van gemeentebelastingen uit. Omdat er nu wat meer duidelijkheid is over de impact en de gevolgen van de crisis heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om Tribuut te vragen de aanslagoplegging van de gecombineerde belastingen aan onder andere de ondernemers te hervatten. Ondernemers maar ook andere belastingschuldigen die nog steeds niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, kunnen echter nog altijd bij Tribuut een verzoek indienen tot uitstel van betalingen. Tribuut verleend ruimhartig uitstel van betaling, maar gaat wel met u in overleg om een betalingsregeling af te spreken.

Het college heeft ook besloten dat het opleggen van de legesaanslagen, bijvoorbeeld voor de diverse vergunningen, vanaf 30 juni wordt hervat. Ook wordt vanaf die datum weer gestart met de aanslagoplegging Marktgeld. Tot slot heeft het college besloten om eind augustus de aanslagen toeristenbelasting te laten versturen door Tribuut. Over de aanslagen reclamebelastingen heeft het college nu geen nadere afspraken gemaakt. Voor die aanslagen blijft gelden dat ze eind oktober worden verstuurd.