Gemeente Voorst ondertekent de Global Goals


Op vrijdag 23 september 2022 is het de landelijke Vlaggendag van de Global Goals. De gemeente Voorst heeft dit moment gekozen om zich aan te sluiten bij Gemeenten 4 Global Goals.

 

Om 10.30 uur deed burgemeester Paula Jorritsma-Verkade een boodschap in de tijdscapsule voor 2030. Daarna heeft de gemeente samen met de leerlingen het Zone.college en Veluws College de Global Goalsvlag gehesen. Ons streven is dat de 17 Duurzame Wereldwijde Doelen in 2030 zoveel mogelijk bereikt zijn.

Global Goals Gemeenten

In 2015 zijn 17 Global Goals for Sustainable Development vastgesteld door alle lidstaten van de Verenigde Naties. Tot 2030 vormen deze 17 doelen de wereldwijde duurzaamheidsagenda, waar economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn. Als gemeente zijn wij onderdeel van de wereldgemeenschap. Met ons lokale beleid en onze lokale acties zorgen we ervoor dat Voorst een fijne plek is om te wonen, te werken en te recreëren. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de rechten en belangen van mensen en toekomstige generaties elders in de wereld, en met de draagkracht van de planeet.

Wat doen we al?

De gemeente Voorst is al hard aan de slag met deze doelen en blijft zich de komende jaren hiervoor inzetten. Hiervoor zetten we onder andere de ‘Toekomststoel’ in. Dat doen we letterlijk door een lege stoel aan te schuiven bij de raadsvergaderingen als symbool voor de toekomst. Hiermee vragen we niet alleen naar de belangen van nu te kijken, maar ook naar de belangen van de toekomstige generaties en de belangen van mensen elders op de wereld.
Andere voorbeelden zijn:


▪ Jeugdfonds Cultuur en Sport
Het Jeugdfonds Cultuur en Sport biedt kinderen (tot en met 18 jaar), die het lidmaatschap van een vereniging niet kunnen betalen, kansen. Het Jeugdfonds betaalt de contributie en de benodigde attributen. Hiermee dragen wij bij aan de doelen voor een goede gezondheid en welzijn voor iedereen.
▪ Afkoppelen regenwater
Het afkoppelen van regenwater van het riool zorgt voor meer ruimte in het riool voor het overige afvalwater. Daardoor zijn er minder overstorten, pompen en gemalen nodig. Bovendien kan het schone regenwater nu direct de grond in om de planten te voeden. Met het afkoppelen van regenwater werken wij aan schoon water en sanitair en dragen wij bij aan de doelen voor klimaatverandering.
▪ Super die Boer
Super die Boer promoot het kopen van lokale producten. Hiermee stimuleren wij de lokale boeren en dit voorkomt veel vervuilend transport. Met het project Super die Boer werken wij aan een verantwoorde consumptie en productie en beschermen we het leven op het land.
▪ Maatschappelijk verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)
Als gemeente geven wij opdrachten en moeten wij inkopen. Door duurzaam inkopen en aanbesteden draagt de gemeente effectief bij aan de Global Goals. Bij de aanbestedingen nemen wij de duurzaamheidscriteria van de 17 doelen in het pakket van eisen op. Ook elke consument kan door het kopen (of juist niet kopen) van producten veel invloed uitoefenen.

Niet alleen gemeentes, zoals Voorst en bijvoorbeeld ook Deventer en Apeldoorn, zetten zich in voor de Global Goals, ook de inwoners, bedrijven, scholen en instellingen zetten zich hier al jarenlang voor in. De komende jaren blijven wij ons inzetten voor de Global Goals.