Gemeente Voorst start met buurtsportcoach aangepast sporten


De gemeente Voorst stimuleert mensen om te sporten en te bewegen, want dat is gezond en goed voor de conditie.

Gemeente Voorst start met buurtsportcoach

Dit geldt natuurlijk ook voor mensen met een beperking en daarom start Erica Nap per 2 september 2019 als buurtsportcoach aangepast sporten bij Team Voorst Actief. 

Samenwerken
De buurtsportcoach aangepast sporten gaat eerst de wensen en behoeften van de doelgroep en het huidige aanbod in beeld brengen. "Dit doe ik in nauwe samenwerking met onder andere Sportief Evenwicht Twello, Centrum Jeugd en Gezin (CJG Voorst) en sport- en beweegaanbieders. Vanuit mijn ervaring tijdens mijn opleiding Sportkunde, de minor aangepast sporten en het vrijwilligers- en vakantiewerk dat ik gedaan heb, hoop ik de mensen met een beperking hier in de gemeente Voorst in beweging te krijgen", aldus de enthousiaste Erica Nap. 

Duwtje in de rug
Mensen kunnen vaak wel een duwtje in de rug gebruiken om te gaan sporten of bewegen. Soms is het lastig voor mensen met een beperking om een sport of beweegactiviteit te vinden waar ze plezier in hebben en zich thuis voelen. Daarnaast is het voor sport- en beweegaanbieders ook niet eenvoudig, omdat de expertise er niet altijd is binnen het kader.

Vraag en aanbod op elkaar afstemmen
Vraag en aanbod moeten op elkaar worden afgestemd. Het doel is meer mensen aan het bewegen te krijgen. Op wat voor manier dan ook, bij een sportvereniging of bij een andere aanbieder. De buurtsportcoach kijkt ook naar welke mogelijkheden er zijn in de omliggende gemeenten. De gemeenten in de Stedendriehoek werken samen waardoor de lijntjes kort zijn. Zij willen mensen van goede informatie voorzien, vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en initiatieven op regionaal niveau verbinden als daar behoefte aan is. 

Wensen en ideeën
Inwoners kunnen bij buurtsportcoach Erica informatie inwinnen over het aangepast sport- en beweegaanbod. Zij staat ook open voor wensen en ideeën vanuit de brede doelgroep en alle betrokken partijen. Samen kan er dan naar een passende mogelijkheid worden gezocht. Het doel is om het aanbod groter en afwisselender te maken. Zo wordt het kiezen van een geschikte sport gemakkelijker voor iedereen. 

Lokale partijen
Sport- en beweegaanbieders en zorg- en welzijnsinstellingen kunnen ook bij de buurtsportcoach terecht als zij vragen hebben over:

  • Ondersteuning bij het integreren of onderhouden van het aanbod;
  • Het (bij)scholen (deskundigheidsbevordering) van vrijwilligers;
  • Toegankelijkheid van de accommodatie;
  • Advies of hulp bij aankoop van materiaal;
  • Ondersteuning bij de aanvraag van subsidie en fondsenwerving

Uniek Sporten loket
De buurtsportcoach aangepast sporten geeft invulling aan een centrale loketfunctie die ondergebracht is bij Uniek Sporten. Dit is een regionale samenwerking die mensen met een beperking begeleiden naar een passend beweegaanbod. Meer informatie of vragen? Neem contact op via voorst@unieksporten.nl of 06-27 36 30 24.  Op unieksporten.nl staat een overzicht met de sportmogelijkheden in de gemeente Voorst.