Gemeente Voorst start met een online inwonerspanel: Voorst Spreekt!


Vanaf nu kunt u via het digitale inwonerspanel in de gemeente Voorst meepraten over belangrijke zaken van de gemeente die u als inwoner raken. We nodigen u graag uit om hier aan mee te doen!

Uw mening telt

Als u meedoet aan het Voorst Spreekt panel krijgt u 4 of 5 keer per jaar de kans om uw mening te geven over diverse ontwikkelingen in de gemeente Voorst. Het kan bijvoorbeeld gaan over het landelijk gebied, toerisme en recreatie of de bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie. Door uw mening te geven kunt u invloed uit oefenen en vertellen hoe de gemeente dingen kan aanpakken. Ook kunt u uw ideeën aan de gemeente laten weten.

Eerste onderzoek

Het eerste onderzoek gaat over hóé wij als gemeente Voorst willen omgaan met de opvang van asielzoekers. Om de opvang van asielzoekers goed te regelen, heeft de gemeente een stappenplan om te komen tot aanwijzing van een noodopvanglocatie ontwikkeld. Dit stappenplan heeft de gemeenteraad op 29 januari 2024 vastgesteld. De gemeente wil de inwoners van de gemeente Voorst graag betrekken bij de uitvoering. Dit doen we onder andere met het online inwonerspanel waarbij we u vragen stellen over onderwerpen die voor u belangrijk zijn bij de opvang van asielzoekers.

Voorst Spreekt

De naam van het panel is ʻVoorst Spreektʼ. Het panel bestaat uit een groep inwoners die hun mening wil geven over plannen en ontwikkelingen die spelen in de gemeente. Een grote groep inwoners is geselecteerd via een willekeurige steekproef uit de administratie van de gemeente. Zij ontvangen een dezer dagen een brief met de uitnodiging om mee te doen. Maar echt élke inwoner die 16 jaar of ouder is kan en mag meedoen aan Voorst Spreekt. Oók als u geen persoonlijke uitnodiging krijgt!

Meedoen!

U kunt zich aanmelden via voorstspreekt.nl of meteen naar de vragenlijst gaan.

Als u digitaal niet handig bent, of u vindt dat lastig, dan belt u gewoon even naar onderzoeksbureau Moventem in Zutphen (0575 – 84 37 38) en dan sturen ze u een papieren vragenlijst per post op.

En: het onderzoek is anoniem! Van iedereen die meedoet aan het inwonerspanel (online of op papier) worden de antwoorden anoniem verwerkt! Dát is één van de uitgangspunten van dit inwonerspanel: dat élke inwoner zich vrij kan voelen om diens mening te geven.

Hoe werkt het?

Als u meedoet, kunt u een aantal keer per jaar uw mening geven over onderwerpen die voor u belangrijk zijn. U hoeft niet elke keer mee te doen: u beslist per keer u of meedoet. Na elk onderzoek krijgt u per mail een samenvatting van de resultaten en leest u wat de gemeente Voorst met de resultaten doet.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Het onafhankelijke onderzoeksbureau Moventem beheert het inwonerspanel. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens uitsluitend voor ʻVoorst Spreektʼ worden gebruikt en dat we ze nooit aan anderen geven. De verwerking van de antwoorden gebeurt volledig anoniem. Dit is in lijn met de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek en de geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Vragen?

Hebt u vragen, neem dan contact op met Hannemarie Hardeman van Moventem. Dat kan per e-mail via info@voorstspreekt.nl of telefonisch via 0575 - 84 37 38.

Uw mening is belangrijk. Daarom vindt de gemeente het fijn als u meedoet!