Gemeente Voorst stimuleert kunst en cultuur met regeling


culturele activiteiten maken kans op bijdrage tot 5000 euro

stimuleringsfonds

Het college van de gemeente Voorst heeft een stimuleringsregeling voor culturele activiteiten in het leven geroepen. Met deze eenmalige regeling wil de gemeente cultuurmakers en andere creatieve initiatiefnemers stimuleren om vernieuwende, kleinschalige initiatieven te organiseren. Ideeën die voor 23 augustus 2021 ingediend worden maken hiermee kans op een bijdrage tot maximaal 5000 euro. Een onafhankelijke jury beoordeelt de ingediende activiteiten op inhoudelijke kwaliteit en kent de subsidie toe. In totaal is er binnen de stimuleringsregeling 65.000 euro beschikbaar.

Een steuntje in de rug

De culturele sector heeft door de coronacrisis ruim een jaar stil gelegen. Wethouder Harjo Pinkster: “Net zoals vele andere sectoren heeft ook de culturele sector flink te lijden gehad door corona. Ik denk dat iedereen, net zoals ik, er enorm naar uitziet om weer te genieten van allerlei culturele activiteiten. Ondanks dat we nog niet van corona af zijn, willen we het culturele leven ondersteunen en perspectief bieden. We zijn als college daarom blij dat we de kunst- en cultuurmakers met deze financiële bijdrage een steuntje in de rug kunnen geven”.

Voor wie?

Verenigingen, stichtingen, scholen en creatieve kunst- en cultuurmakers in de gemeente Voorst kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. De subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten met verschillende culturele vormen, bijvoorbeeld muziek, theater, beeldende kunst, vormgeving, mode, film, nieuwe media en literatuur, en poëzie.

Voorwaarden

Een onafhankelijke jury beoordeelt de ingediende initiatieven op inhoudelijke kwaliteit. Hierna ontvangen de ideeën die het beste scoren op de beoordelingscriteria een subsidie. De belangrijkste voorwaarden voor deelname zijn:

  • De initiatieven zijn vernieuwend. Activiteiten die in precies dezelfde vorm eerder uitgevoerd zijn of tot een standaard repertoire of programma behoren komen niet in aanmerking voor de stimuleringssubsidie.
  • De initiatieven hebben een sociaal-maatschappelijke impact
  • De activiteit moet in de gemeente Voorst plaatsvinden
  • De activiteit moet uiterlijk 31 augustus 2022 uitgevoerd zijn. (In het geval er nieuwe corona-maatregelen ingaan, wordt de einddatum naar achteren verschoven)

Kijk op deze pagina voor de overige voorwaarden en de beoordelingscriteria voor het aanvragen van de subsidie.

Ondersteuning van cultuurcoach

Voor ondersteuning of advies bij het aanvragen van de subsidie kunnen deelnemers contact opnemen met cultuurcoach Kim Arntzen: “Wil je sparren over je idee, om deze aan te scherpen? Of wil je een nieuwe samenwerking aangaan met culturele organisaties, verenigingen, scholen of maatschappelijke organisaties? Heb je hulp nodig bij het werven van vrijwilligers voor je culturele activiteit, of bij de organisatie? Neem gerust contact met mij op. Ik leg gemakkelijk verbindingen en ondersteun of adviseer graag waar nodig”. Kim Arntzen is bereikbaar via: k.arntzen@mensenwelzijn.nl , 06-19 00 03 51.

Meer informatie

Heeft u vragen over de stimuleringsregeling? Neem gerust contact op met de gemeente Voorst, Chris Frencken, coördinator maatschappelijke initiatieven: c.frencken@voorst.nl , 0571-27 99 11.