Gemeentebelasting betalen


In februari ontving u de WOZ-beschikking en het aanslagbiljet gemeentebelastingen van Tribuut.

Tribuut

In februari ontving u de WOZ-beschikking en het aanslagbiljet gemeentebelastingen van Tribuut. U heeft tot 31 maart om het bedrag over te maken aan Tribuut. Op tribuut.nl kunt u in uw persoonlijke MijnTribuut ook snel en gemakkelijk overstappen op automatische incasso. U geeft één keer een machtiging af en de betaling gaat voortaan automatisch. Zo weet u zeker dat u altijd op tijd bent met betalen.

Is uw belastingaanslag lager dan € 50,- of hoger dan € 10.000,-? Deze betaalt u, eventueel automatisch, in één keer. Andere bedragen kunt u in maximaal tien termijnen betalen.

Betaalt u niet op tijd? 
Als u vooraf geen uitstel van betaling heeft gekregen en u betaalt niet op tijd, dan krijgt u een aanmaning. Hieraan zijn kosten verbonden. Betaalt u ook hierna niet (volledig), dan ontvangt u een dwangbevel. Ook hieraan zijn extra kosten verbonden. Hoe hoger het te betalen bedrag, des te hoger de extra kosten. Zijn er (tijdelijke) financiële problemen? Bespreek uw situatie met Tribuut. Dit kan vervelende extra kosten (zoals rente) voorkomen.

Kwijtschelding? 
U kunt misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen als u een bijstandsuitkering of ander minimuminkomen heeft. In dat geval hoeft u een aantal  belastingen niet te betalen. U moet dit zelf aanvragen. Voor een persoonlijk gesprek met een medewerker belt u Tribuut.

Tribuut belastingcentrum
Meer informatie over betalen, kwijtschelding en bezwaar maken vindt u op tribuut.nl. Telefonisch is Tribuut bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30–17.00 uur en op vrijdag van 08.30–12.30 uur via 055 580 22 22.