Gemeentehuis 28-2 gesloten tijdens verhuizing


De balie Bouwen is ook op donderdag 27 februari gesloten.

Hietweideweg

In verband met de tijdelijke verhuizing van de gemeente, het politiesteunpunt en de Cleantech Regio naar de Hietweideweg 20 (oudbouw Veluws College) in Twello, is het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 op vrijdag 28 februari 2020 gesloten. De gemeente is die dag wel telefonisch bereikbaar via 0571-27 99 11 (van 08.30 tot 14.00 uur). Uitsluitend voor de aangifte van geboorte of overlijden is de burgerlijke stand deze vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur geopend. De balie Bouwen verhuist al een dag eerder en is daarom op donderdag 27 en vrijdag 28 februari gesloten en ook niet telefonisch bereikbaar deze dagen. De locatie van het sociaal domein in het Kulturhus, Jachtlustplein 11 in Twello is gewoon geopend van 08.30 tot 12.30 uur. 

Laatste verhuisdag
Vanaf half januari staan geregeld de verhuiswagens voor de deur aan de H.W. Iordensweg 17 en wordt er flink gesjouwd met verhuisdozen en meubilair. Aanleiding voor de verhuizing zijn de werkzaamheden voor de renovatie van het gemeentehuis. Op vrijdag 28 februari is de grote finale van het verhuiswerk. Dan verhuizen de laatste medewerkers, waar onder de medewerkers van Publiekszaken, naar de tijdelijke locatie aan de Hietweideweg 20. De ervaring van de afgelopen weken is dat de verhuizing veel onrust en geluidsoverlast met zich meebrengt. De gemeente vindt een goede kwaliteit in de dienstverlening aan haar inwoners erg belangrijk. Daarom is besloten om deze laatste verhuisdag het gemeentehuis te sluiten voor publiek. 

Balie Bouwen donderdag 27 en vrijdag 28 februari gesloten
De medewerkers van de balie Bouwen verhuizen al een dag eerder, op donderdag 27 februari. De balie Bouwen is daarom op donderdag 27 en vrijdag 28 februari 2020 gesloten en deze dagen ook niet telefonisch bereikbaar. Vanaf 2 maart bent u hartelijk welkom op de tijdelijke locatie aan de Hietweideweg 20 in Twello. De balie Bouwen is dan op werkdagen geopend van 08.30 uur tot 12.15 uur en informeert u graag over bouwen, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en gronduitgifte. 

Vanaf 2 maart welkom op de tijdelijke locaties
Vanaf 2 maart 2020 is de gemeente geopend op de volgende tijdelijke locaties:

Locatie 1: Oudbouw Veluws College 
Hietweideweg 20
7391 XX Twello
0571-27 99 11

Openingstijden Burgerzaken:
maandag 8.30 - 14.00 uur en 17.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 14.00 uur

Afhalen paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen:
maandag 8.30 - 20.00 uur
dinsdag t/m donderdag 8.30 - 16.00 uur
vrijdag 8.30 - 14.00 uur

Openingstijden overige afdelingen gemeentehuis:
maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.15 uur

Locatie 2 (sociaal domein): Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW Twello 
0571-74 51 11

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08.30 – 12.30 uur

Postadres (blijft ongewijzigd):
Postbus 9000
7390 HA TWELLO