Gemeentelijke onderscheiding ‘de Gulden Keper’ voor Lucia Kiesbrink uit Terwolde


Gemeentelijke onderscheiding ‘de Gulden Keper’

Op woensdag 29 mei werd Lucia Kiesbrink verrast met een bezoek van burgemeester Paula Jorritsma-Verkade. Tijdens het 10 jarig bestaan van Stichting Tamara ontving Lucia uit handen van de burgemeester de gemeentelijke onderscheiding ‘de Gulden Keper’.

Lucia Kiesbrink heeft op 29 mei 2014 Stichting Tamara opgericht, exact een jaar na het plotseling overlijden van haar dochter Tamara.

Lucia Kiesbrink toont enorme betrokkenheid in het dorp Terwolde, met name door haar initiatieven en activiteiten die zowel de gemeenschap als goede doelen ondersteunen.

De Ronde van Terwolde, een hardloop, fiets, wandel en rolstoelevenement was de eerste activiteit die stichting Tamara heeft opgezet. De eerste editie was een groot succes en groeide uit tot een jaarlijks evenement. Leerlingen en leraren van het voormalig AOC (nu Zone College) boden jaarlijks ondersteuning. De gemeenschap toonde enorme betrokkenheid en samenwerking, met veel vrijwilligers die hielpen om het evenement tot een succes te maken.

Na vijf succesvolle jaren werd de Ronde van Terwolde stopgezet, waarbij de Stichting trots terugkijkt op de behaalde resultaten en de positieve impact op de gemeenschap. Lucia Kiesbrink heeft door haar initiatief de gemeenschap van Terwolde op een samenbindende en positieve manier in beweging gebracht.

Ook heeft ze meerdere waardevolle initiatieven met een blijvende impact gerealiseerd. Enkele daarvan zijn het bloemenhart, ontbijtjes voor mantelzorgers, schilder- en kerstactiviteiten en het plaatsen van bloembakken op de begraafplaats.

Stichting Tamara steunde ook het AOC Uganda project, waar Tamara in 2012 aan deelnam, wat leidde tot een hechte band met AOC-leerlingen en leraren.

Lucia Kiesbrink zet zich ook in als vrijwilligster bij de molen in Terwolde. Ze was nauw betrokken bij de opstartfase van de molen en ze is bestuurslid geweest van de Vereniging Vrienden Terwoldse Molen. Haar creativiteit en inzet zijn onmisbaar gebleken in verschillende projecten. Momenteel vertegenwoordigt ze de molen op vele markten.

Tot slot heeft Lucia Kiesbrink zich meerdere jaren ingezet als dorpscontactpersoon van het dorp Terwolde.

Het college van Voorst heeft besloten aan Lucia Kiesbrink de gemeentelijke onderscheiding ‘de Gulden Keper’ toe te kennen als blijk van waardering en erkentelijkheid voor haar langdurige verdienstelijkheid op maatschappelijk gebied in de gemeente Voorst.