Gemeentelijke onderscheiding ‘de Gulden Keper’ voor Theo Achterberg in Twello


Op donderdag 19 januari 2023 nam Theo Achterberg afscheid van het bestuur van stichting de Schaeck. Tijdens dit afscheidsmoment bij restaurant Swinckels in Twello ontving hij van wethouder Rosmarijn Boender de gemeentelijke onderscheiding ‘de Gulden Keper’.

uitreiking theo achterberg

Essentiële bijdrage

Theo Achterberg is 24 jaar als bestuurslid technische zaken verbonden geweest aan stichting de Schaeck. Hij heeft met zijn kennis en ervaring een essentiële bijdrage geleverd aan het technisch goed functioneren van zwembad de Schaeck en aan de noodzakelijk technische en duurzame ontwikkelingen. Daarnaast is hij in het kader van collectieve verantwoordelijkheid binnen het bestuur nadrukkelijk betrokken geweest bij alle bestuurlijke aspecten binnen de Schaeck. De impact van zijn rol als bestuurder technische zaken en technisch adviseur van het management is beduidend groot geweest.

Grote kennis over de energiewereld

Hij heeft een bijzonder grote kennis van energie- en zwembadtechniek en daardoor veel gedaan om het zwembad optimaal te exploiteren. Mede door zijn goede adviezen en het vakkundig besturen op technische vlak heeft de Schaeck nooit stil gestaan. De grote kennis van Theo over de energiewereld heeft ertoe geleid dat er technisch gezien steeds weer nieuwe (energie) besparende technieken zijn toegepast. Waardoor het energieverbruik van het zwembad relatief gezien laag is.

Theo heeft altijd bijgedragen aan de kwaliteit, waardoor de continuïteit van het zwembad gewaarborgd is. De vele jaarlijkse bezoekers kunnen hierdoor onbezorgd gebruik maken van het zwembad in Twello en genieten van de ambiance.

Grote betrokkenheid

Daarnaast was Theo ook zeer betrokken met het wel en wee van de medewerkers en vrijwilligers van het zwembad. Hun gezondheid, veiligheid en werkplezier neemt hij altijd mee in zijn afwegingen en besluitvorming. Mede dankzij Theo, is zwembad de Schaeck ook op dat vlak het ‘warmste’ bad van de regio.

Het college van Voorst heeft besloten aan Theo Achterberg de gemeentelijke onderscheiding ‘de Gulden Keper’ toe te kennen als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn langdurige verdienstelijkheid op maatschappelijk gebied in de gemeente Voorst.