Gemeentelijke onderscheiding ‘de Gulden Keper’ voor Wil Röthengatter


Op woensdag 21 juni 2023 nam Wil Röthengatter afscheid van muziekvereniging Cadenza. Tijdens dit afscheidsmoment bij de Molenschuur in Twello ontving hij uit handen van wethouder Bert Visser de gemeentelijke onderscheiding ‘de Gulden Keper’.

Gemeentelijke onderscheiding voor Wil Röthengatter

Wil Röthengatter is 55 jaar verbonden geweest aan de muziekvereniging. Muziekvereniging Cadenza is voortgekomen uit een fusie, die plaatsvond op 1 juli 2013, van Soli Deo Gloria en St. Caecilia. Hij heeft 12 jaar de rol van secretaris van St. Caecilia vervuld.

Ook helpt hij al jaren bij het ophalen van spullen voor de jaarlijkse rommelmarkt van de muziekvereniging en helpt hij bij het onderhoud aan het clubgebouw.

Hij is tevens lid van een commissie die zich buigt over de toekomst(visie) van de vereniging. De heer Röthengatter toont enorme betrokkenheid bij de muziekvereniging.

In het verleden heeft hij zich voor de muziekvereniging ingezet voor het pietenorkest. Daarnaast was hij actief betrokken bij het ophalen van papier en het collecteren.

Van 1990 tot 2017 was hij actief als leerling-coördinator. In deze rol organiseerde en voerde hij schoolbezoeken uit om nieuwe leden te werven. Daarnaast organiseerde hij de examinering en de voorspeelmorgen. Hij was de spil bij de organisatie van de jaarlijkse muziekexamens, zowel een theorie- als een praktijkexamen, waaraan vanuit de regio per examen ruim 125 kandidaten deelnamen.

Ook bereidt hij uitvoeringen voor 2e Paasdag en 2e Kerstdag voor die in de Martinuskerk door Cadenza uitgevoerd worden. Tijdens deze uitvoeringen dirigeert hij de muzikanten van Cadenza.

Sinds 2008 is de heer Röthengatter op diverse fronten actief binnen de geloofsgemeenschap van de H. Martinuskerk in Twello. Hij heeft deel uit gemaakt van de pastoraatsgroep. Hij trad op als coördinator van het liturgisch beraad. Gedurende vele jaren is hij coördinator van het lectorenoverleg én hij is lid van de bloemengroep. En op verzoek houdt hij rondleidingen door de kerk, in het bijzonder voor scholieren.

Daarnaast is de heer Röthengatter inmiddels 15 jaar vrijwillig actief bij Stichting Trefpunt Duistervoorde (voorheen zorgcentrum Trimenzo). Hij stelt zangboeken samen en verzorgt met zijn gitaar zangochtenden voor de cliënten, bewoners van de aanleunwoningen en overige geïnteresseerden. Ook vertelt hij mooie verhalen over de muziek en over de reizen die hij maakt. Op dergelijke momenten komt het verbinden en het aanhalen van de sociale contacten sterk om de hoek kijken.

Het college van Voorst heeft besloten aan Wil Röthengatter de gemeentelijke onderscheiding ‘de Gulden Keper’ toe te kennen als blijk van waardering en erkentelijkheid voor zijn langdurige verdienstelijkheid op maatschappelijk gebied in de gemeente Voorst.