Gemeenteraadsverkiezing 2022


inlevering kandidatenlijsten en openbare zittingen van het centraal stembureau over beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en vaststelling uitslag verkiezingen

 

De voorzitter van het centraal stembureau, voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022, maakt het volgende bekend:

 

gemeenteraadsverkiezingen

Kandidaatstelling

Op maandag 31 januari 2022 vindt de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing plaats. Op die dag kunnen, in het gemeentehuis aan de Hietweideweg 20 in Twello, bij het daar gevestigde centraal stembureau, tussen 9.00 en 17.00 uur de kandidatenlijsten (model H 1) ingeleverd worden. Hiervoor maakt u per mail via verkiezingen@voorst.nl of telefonisch via het team Verkiezingen van Burgerzaken een afspraak. Alle informatie over de benodigde formulieren, het betalen van de waarborgsom voor partijen die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad en overige informatie over de kandidaatstelling leest u op www.voorst.nl/voorststemt.

Openbare zitting centraal stembureau op 4 februari 2022

Nadat op 31 januari 2022 de kandidatenlijsten zijn ingeleverd, controleert het centraal stembureau in een besloten zitting op 1 februari 2022 de kandidatenlijsten op de vereisten zoals genoemd in de Kieswet. Direct na de zitting liggen de stukken ter inzage in het gemeentehuis. Deze kunt u op aanvraag inzien. Verzuimen op de ingediende kandidatenlijsten kunnen op woensdag 2 en donderdag 3 februari 2022 tot 17.00 uur door de lijstinleveraars of de plaatsvervangers daarvan worden hersteld.

Op 4 februari 2022 om 10.00 uur vindt vervolgens een openbare zitting van het centraal stembureau plaats.  Hierin wordt bekendgemaakt:

  • de geldigheid van de kandidatenlijsten
  • handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
  • handhaving van de geplaatste aanduiding
  • nummering van de kandidatenlijsten

Wilt u erbij zijn?

De openbare zitting is in de raadzaal van het tijdelijke gemeentehuis aan de Hietweideweg 20 in Twello. Tijdens deze zitting beslist het centraal stembureau over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten, de kandidaten op de lijst en de aanduidingen. Ook krijgen de kandidatenlijsten in deze zitting een lijstnummer. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar verkiezingen@voorst.nl

Bezwaar maken

Tijdens de zitting kunt u bezwaar maken. Bezwaren die zijn binnengekomen tijdens de zitting, zullen worden vermeld in het proces-verbaal dat het centraal stembureau na de zitting maakt. Het proces-verbaal wordt vervolgens ter inzage gelegd op het gemeentehuis en wordt gepubliceerd op de website.

Openbare zitting hoofdstembureau en centraal stembureau

Op 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt een openbare zitting plaats van het hoofdstembureau waarin de uitkomst van de stemming vastgesteld wordt. Direct daaropvolgend is er een openbare zitting van het centraal stembureau waarin de uitslag van de verkiezingen wordt vastgesteld. Ook deze openbare zitting vindt plaats in het gemeentehuis in een daartoe aangewezen vergaderruimte, tenzij de COVID-maatregelen aanleiding geven tot wijziging. De zitting wordt via internet uitgezonden.

De resultaten liggen direct na de zitting ter inzage in het gemeentehuis en worden via de website van de gemeente Voorst gepubliceerd.

Twello, 20 januari 2022

Renske Helmer-Englebert, voorzitter hoofd- en centraal stembureau