Gesprek over Regionale Energie Strategie hervat na pauze door coronacrisis


Vanaf 1 augustus gaat de regio weer verder met het werk aan de Regionale Energie Strategie (RES).

RES

Afgelopen jaar hebben zeven gemeenten, waterschappen en provincie Gelderland samen met bedrijven, inwoners, netbeheerder en maatschappelijke organisaties gewerkt aan de Concept Regionale Energie Strategie (RES). In de Concept RES staat waar, waarom en hoe we in onze regio energie kunnen opwekken met windmolens en zonneparken. In maart 2020 was de Concept RES klaar.
De Concept RES kunt u hier lezen. 

De volgende stap was het bespreken van de Concept RES met bewoners en volksvertegenwoordigers. Door de coronacrisis was het niet mogelijk om het gesprek op persoonlijke en interactieve manier aan te gaan. Daarom is besloten het proces stil te leggen. Vanaf 1 augustus gaat de regio weer verder met het werk aan de RES!

Informatiebijeenkomsten Concept RES

Om inwoners bij te praten over de Concept RES organiseert de gemeente Voorst een aantal informatiebijeenkomsten. Dit doen we voorafgaand aan de rondetafelgesprekken die op 7 september plaatsvinden. De Concept RES is dan een van de agendapunten.
Deze informatiebijeenkomsten zijn digitaal en vinden plaats op woensdag 26 augustus om 14.00 uur en om 19.30 uur en op dinsdag 01 september om 19.30 uur.
Wilt u hier aan deelnemen? Meld u dan per e-mail aan via duurzaam@voorst.nl. Vermeld hierbij uw naam en op welke datum en tijdstip u wilt deelnemen aan de digitale bijeenkomst. U ontvangt daarna een e-mail met de aanmeldlink.

Naast het aanbieden van de digitale informatiebijeenkomsten, onderzoeken we ook of het mogelijk is om twee normale bijeenkomsten te organiseren, waar geïnteresseerden in persoon naar toe kunnen. De situatie rondom het coronavirus is hierin echter leidend. Ook deze twee bijeenkomsten vinden dan eind augustus en begin september plaats. Als deze twee bijeenkomsten kunnen doorgaan, dan worden de exacte locaties en de tijdstippen zo snel mogelijk bekend gemaakt via de gemeentewebsite en het Voorster Nieuws.

Rondetafelgesprekken

Wilt u een reactie geven op de Concept RES? Dan kan dit door in te spreken bij de gemeenteraad van de gemeente Voorst. Op 7 september wordt de Concept RES besproken tijdens de rondetafelgesprekken. Wilt u hier spreektijd? Meld dit dan bij de griffie van de gemeente Voorst via griffie@voorst.nl

Een duurzame samenleving in een duurzaam landschap

Vlak voor 1 juli 2021 zullen de zeven gemeenteraden in onze regio de definitieve RES vaststellen: het stappenplan waarmee we in onze regio de overgang maken naar schone energie. De definitieve RES is gericht op de productie van duurzame energie door zon en wind. Dat gaat impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Onze regio is een heel mooi stukje Nederland, waar we voorzichtig mee om willen en moeten gaan. De definitieve RES bieden we op 1 juli 2021 aan, aan het Rijk. Samen met de definitieve energiestrategieën van de andere 29 energieregio’s, moet dat leiden tot bijna de helft minder CO2-uitstoot in 2030. Iedere twee jaar wordt de Regionale Energiestrategie opnieuw bekeken, tegen het licht van de laatste technische ontwikkelingen en maatschappelijke inzichten.

Wij zijn de Cleantech Regio

De Cleantech Regio is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, ondernemers en onderwijs in onze regio. Voor de RES wordt in de Cleantech Regio samengewerkt door de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio. Gemeente Deventer doet mee in de Regionale Energiestrategie West-Overijssel. 

Kijk voor meer informatie op het digitaal RES-platform van de Cleantechregio en op de de webpagina Voorster Energie Strategie