GGD vaccineert tegen DTP-BMR


Jongens en meisjes geboren in 2014 worden binnenkort uitgenodigd voor een DTP- en BMR-vaccinatie. Ook kinderen geboren in 2013 die de vaccinaties vorig jaar niet hebben gehad, ontvangen een uitnodiging. Een vaccinatie beschermt tegen ernstige en besmettelijke infectieziektes. De uitnodigingen worden verstuurd door het RIVM.

Sporthal Jachtlust in Twello

Vaccineren op 19 september

De vaccinaties DTP-BMR worden door GGD Noord- en Oost-Gelderland gegeven op dinsdag 19 september 2023 van 13.30 uur tot 17.00 uur (pauze van 15.00 – 15.15 uur) in Sporthal Jachtlust, Jachtlustplein 11 in Twello.

Verhinderd?

Kinderen worden automatisch een tweede keer uitgenodigd door het RIVM als zij niet op 19 september 2023 de vaccinaties gehaald hebben.

Inhaalvaccinaties

Voor 4-18-jarigen die één van de vaccinaties uit het rijksvaccinatieprogramma (RVP) gemist hebben en deze alsnog willen halen: neem op werkdagen tussen 8.00 uur en 12.00 uur contact op met GGD Noord- en Oost-Gelderland via: 088-443 3100. Er worden geen coronavaccinaties gegeven. Kijk op ggdnog.nl voor meer informatie over coronavaccinaties.

Meer informatie

Kijk op ggdnog.nl/nieuws/vaccineren-tegen-dtp-bmr-van-start voor meer informatie over de DTP- en BMR-vaccinatie.