Gladde wegen door modder maisoogst


In de laatste week van september en de eerste twee weken van oktober wordt vaak mais geoogst.

Gladde wegen

Tijdens het oogsten van mais is het mogelijk dat er modder op de weg komt. Vooral als het regent worden de vervuilde wegen glad en ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties. Weggebruikers moeten in deze periode daarom alert zijn op gladde (land)wegen.

Modderborden

De gemeente heeft met de agrarische bedrijven afgesproken dat zij modderborden plaatsen om de overige weggebruikers te waarschuwen voor een vervuild wegvak. Daarnaast maken de agrariĆ«rs, na afloop van de werkzaamheden, zelf de openbare weg schoon. De politie en medewerkers van de gemeente Voorst gaan hier nauwlettend op toezien. Ziet u een gevaarlijke (weg)situatie? Maak hier dan melding van op verbeterdebuurt.nl