Gladde wegen door modder maisoogst


Normaliter start de oogt pas in de laatste week van september en de eerste twee weken van oktober. Door de droogte van de afgelopen periode is de eerste mais ondertussen geoogst.

Tijdens het oogsten van mais kan er modder op de weg komen. Vooral als het regent worden de vervuilde wegen glad en ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties. Weggebruikers moeten in deze periode daarom alert zijn op gladde (land)wegen.

Modderborden

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de agrarische bedrijven dat zij modderborden plaatsen bij een vervuild wegvak, om de overige weggebruikers te waarschuwen. Daarnaast maken de agrariƫrs, na afloop van de werkzaamheden, zelf de openbare weg schoon. De politie en medewerkers van de gemeente Voorst gaan hier nauwlettend op toezien. Als u een gevaarlijke (weg)situatie ziet kunt u dit via www.verbeterdebuurt.nl melden.