Gladde wegen door modder van maisoogst


In de laatste weken van september en de eerste week van oktober wordt vaak mais geoogst. Tijdens het oogsten van mais is het mogelijk dat er modder op de weg komt. Vooral als het regent worden de vervuilde wegen glad en ontstaan er gevaarlijke verkeerssituaties. Weggebruikers moeten in deze periode daarom alert zijn op gladde (land)wegen.

Asfealtweg met modder

Borden waarschuwen voor modder

De gemeente heeft met de agrarische bedrijven afgesproken dat zij borden plaatsen om de overige weggebruikers te waarschuwen voor een vervuild wegvak. Daarnaast maken de agrariƫrs, na afloop van de werkzaamheden, zelf de openbare weg schoon. De politie en medewerkers van de gemeente Voorst gaan hier nauwlettend op toezien. Ziet u een gevaarlijke (weg)situatie? Maak hier dan melding van op verbeterdebuurt.nl.