Gratis vuurwerk inleveren woensdagmiddag 30 december


Op woensdag 30 december 2020 kunnen inwoners van de gemeente Voorst van 12.00 uur tot 16.00 uur gratis vuurwerk inleveren op het parkeerterrein van Sportpark Zuiderlaan, Zuiderlaan 5 in Twello.

Vuurwerk

Het kabinet heeft voor deze jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod ingesteld. Het is verboden om vuurwerk te bezitten, af te steken en te vervoeren. Dit vuurwerkverbod is ingesteld om ziekenhuizen, huisartsenposten en handhavers te ontzien tijdens de jaarwisseling van 2020-2021.

Eenmalige mogelijkheid

Om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan is er voor inwoners van de gemeente Voorst een eenmalige mogelijkheid om vuurwerk gratis in te leveren. Dit is zonder enige consequenties mogelijk op woensdag 30 december 2020. Hiervoor wordt een tijdelijke brengvoorziening geplaatst die aan de benodigde veiligheidseisen voldoet. Na innemen, en veilig verpakken wordt het vuurwerk op dezelfde dag nog afgevoerd door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf.

Spelregels

Voor deze actie gelden de volgende spelregels:

  • Er kan maximaal 25 kg vuurwerk ingeleverd worden.
  • De inleveractie is alleen voor inwoners van de gemeente Voorst.
  • Neem uw ID mee en toon deze op verzoek.
  • Het vervoeren van vuurwerk is verboden, als de persoon aannemelijk kan maken dat hij/zij onderweg is naar dit inleverpunt wordt niet overgegaan tot vervolging.

Gratis zwembadkaartje

Inwoners die vuurwerk komen inleveren, ontvangen een gratis zwembadkaartje voor zwembad De Schaeck. 
(maximaal 1 per persoon, het zwembadkaartje is geldig tot 1 september 2021).