Gratis zaaien van bloemen en kruiden


biodiversiteit in particuliere akkerranden en weilanden.

De biodiversiteit neemt steeds meer af. Maar we kunnen allemaal helpen om te zorgen voor een omgeving waarin planten en dieren meer leefgebieden hebben. Bloem- en kruidenrijke graslanden zijn een bron van voedsel voor allerlei soorten vogels, zoogdieren en insecten. Wanneer er meer verschillende dieren en plantensoorten in een gebied aanwezig zijn, draagt dat ook bij aan de natuurlijke bestrijding van plagen, zoals de eikenprocessierupsplaag. Daarom stimuleert de gemeente haar inwoners om steeds meer weilanden en akkerranden kruidenrijk te maken.

Meerjarige bloemen- en kruidenrand

Speciaal voor particulieren organiseert de gemeente ook in 2023 weer een project voor grondeigenaren in het buitengebied om gratis een meerjarige bloemen- en kruidenrand in te zaaien. Hierbij wordt de grondbewerking en het inzaaien door een deskundige uitgevoerd, op kosten van de gemeente. De grond wordt eerst voorbewerkt met een frees (afhankelijk van de huidige begroeiing). De breedte van de bloemenstrook wordt 0,8 meter of 1,5 meter. De lengte bepaalt u zelf, minimaal 20 meter en maximaal 2 km. Alle locaties worden vooraf bezocht en beoordeeld op geschiktheid. Afhankelijk van het bodemtype wordt door de deskundige een zadenmengsel gekozen. Het mengsel bestaat uit een aantal meerjarige en een aantal eenjarige soorten, met ook een aantal decoratieve soorten. Deelname is gratis voor deelnemers die onder onze voorwaarden meedoen. Er wordt geen vergoeding uitgekeerd.

Aantal deelnemers is beperkt

Particuliere grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Voorst kunnen zich tot 15 februari 2023. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan snel een e-mail naar duurzaam@voorst.nl want er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. De locaties van de deelnemers worden in de tweede helft van februari 2023 bezocht door de deskundige. Het inzaaien gebeurt in maart 2023.