Gratis zaaigoed voor particuliere akkerranden en weilanden


De gemeente Voorst stimuleert dat meer weilanden en akkerranden kruidenrijk worden.

Gratis zaaigoed

De biodiversiteit neemt steeds meer af. Gelukkig kan iedereen helpen om het tij te keren. Bloem- en kruidenrijke graslanden zijn een bron van voedsel voor allerlei soorten vogels, zoogdieren en insecten. Wanneer er meer verschillende dieren en plantensoorten in een gebied aanwezig zijn, draagt dat ook bij aan de natuurlijke bestrijding van plagen, zoals de eikenprocessierupsplaag. De gemeente Voorst stimuleert daarom dat meer weilanden en akkerranden kruidenrijk worden.

Zadenmengsel

Speciaal voor particulieren stellen wij deze winter gratis zaaigoed ter beschikking. Het is een meerjarig zadenmengsel, met ongeveer 15 verschillende kruiden, zoals verschillende soorten klaver, margriet, timothee, wilde peen, luzerne, duizendblad en chicorei. Het is een mengsel met bloemensoorten die vooral geselecteerd zijn op hun nut voor insecten. Het moet gaan om percelen vanaf ongeveer 250 m2 tot maximaal 5000 m2. Het zaaigoed is gratis, maar het inzaaien moet u zelf (laten) doen. Voordat u kunt inzaaien moet de grond eerst opengewerkt worden.

Interesse?

Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar w.ogg@voorst.nl, met een beschrijving of kaartje van het in te zaaien perceel, het oppervlak (in m2) en uw contactgegevens. U kunt het zaaigoed vervolgens afhalen bij de gemeentewerf in Twello.  U kunt aanmelden tot 15 december 2020. Wie het eerst mailt, krijgt voorrang.