Heeft u al uw Energietoeslag aangevraagd?


Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen om de stijgende energieprijzen op te vangen. Het gaat om een bedrag van € 1300,-. Met dit extra geld kunt u een deel van uw energiekosten betalen.

Komt u eventueel in aanmerking, maar heeft u de energietoeslag 2022 nog niet aangevraagd? Het is tot en met 31 december 2022 mogelijk om de energietoeslag aan te vragen. U kunt uw aanvraag indienen via www.voorst.nl/energietoeslag.

Wanneer heeft u recht op de energietoeslag?

In de volgende leefsituaties komt u eventueel in aanmerking voor de energietoeslag van € 1300,-.

 

LeefsituatieLeeftijdNetto inkomen exclusief vakantiegeld
Alleenstaande en alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaarVan 21 tot AOW-leeftijd€ 1.308,-
Alleenstaande en alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaarVanaf AOW-leeftijd€ 1.455,-
Gehuwd/ samenwonendVan 21 tot AOW-leeftijd€ 1.869,-
Gehuwd/ samenwonendVanaf AOW-leeftijd€ 1.972,-

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U woont in de gemeente Voorst;
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres;
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning; 
 • U woont niet in een zorg- of verpleeginstelling;
 • U woont niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Geen vermogenscheck

Heeft u een laag inkomen, maar wel spaargeld of een eigen huis? Ook dan kunt u de energietoeslag aanvragen. Het eventuele vermogen speelt geen rol. Als er meerdere mensen met een laag inkomen samenwonen, wordt de energietoeslag eenmalig uitgekeerd.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via 0571-27 99 11. In het keuzemenu kiest u vervolgens voor optie 1. U kunt ook een e-mail sturen naar werkinkomen@voorst.nl. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de Sociaal Raadvrouw van Stichting Mens en Welzijn, 06-40283069 of e-mail naar formulierenbrigade@mensenwelzijn.nl

 

Energietoeslag in 2023

Voor 2023 is de energietoeslag weer 1.300 euro. Inwoners die aan de voorwaarden voldoen en waarvan de gemeente weet dat ze een laag inkomen ontvangen, hoeven geen aanvraag te doen. Het gaat om inwoners die de volgende uitkeringen ontvangen:

 • Algemene bijstand (Participatiewet);
 • Bijzondere bijstand (Participatiewet);
 • BBZ (Bijstand voor zelfstandigen);
 • Minimaregeling;
 • Individuele inkomenstoeslag;
 • IOAW (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en IOAZ (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk; arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
 • inwoners die deelnemen aan de Gemeentezorgpolis;
 • inwoners die een niet-complex of een complex schuldhulpverleningstraject volgen.

Begin 2023 informeren wij u verder over het aanvragen van de energietoeslag in het nieuwe jaar.