Het moment van…


Wethouder Peter Wormskamp: de onthulling van het ‘regenboogbankje’ samen met Roos tijdens de Avond van Elkaar.

Wethouder Peter Wormskamp en Roos op het regenboogbankje

Roos is 14 jaar, inwoner van Twello en leerlinge van het Zone.college. En Roos heeft een belangrijke boodschap: ook in de gemeente Voorst mag iedereen zijn wie die is. Samen met andere leerlingen en docenten is Roos met de Gender & Sexuality Alliance (GSA) actief om gelijkheid en respect voor elkaar uit te dragen. Roos vroeg om een fysieke plek op straat waar iedereen die dat wil hierover met elkaar in gesprek kan gaan. Die plek is nu het regenboogbankje dat liefde, vrijheid, geluk, vrede en een warm welkom uitstraalt. Waarden met betekenis die niet altijd vanzelfsprekend zijn.

De onthulling van het bankje vond plaats tijdens de Avond van Elkaar. Dit is een initiatief van een aantal maatschappelijke organisaties die zich sinds 2021 inzetten voor inclusie en diversiteit in de Voorster samenleving.

Ik ben trots op dit soort initiatieven. Het is belangrijk dat we met elkaar verbinding maken. Niet in de laatste plaats omdat meedoen en mee kunnen doen mensen gelukkig maakt. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarom is het goed dat de manier waaróp we met elkaar samenleven en omgaan in een buurt, een wijk, een sportschool of een school onderwerp van gesprek is.

De gemeente werkt nu aan een Lokale Inclusie Agenda. Een agenda die niet alleen van mij en Roos is, maar van en voor ons allemaal als deelnemers aan de Voorster gemeenschap. Of zoals Roos er woorden aan gaf: ‘Heb elkaar lief’!

Peter Wormskamp, wethouder sociaal domein