Het regende vandaag weer lintjes in de gemeente Voorst


Tijdens de jaarlijkse 'Lintjesregen' zijn dit jaar 3 personen uit de gemeente Voorst gedecoreerd.

 

Ter gelegenheid van Koningsdag ontvingen 3 inwoners uit de gemeente Voorst een Koninklijke onderscheiding. Zij hebben zich gedurende langere tijd op vrijwillige basis verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Vandaag, de dag voor Koningsdag, werd hun tomeloze inzet bekroond. Vanochtend om 10.15 uur werd de heer Jan Jutten verrast door burgemeester Paula Jorritsma-Verkade. In het bijzijn van zo'n 20 gasten kreeg hij de versierselen opgespeld behorend bij zijn benoeming tot 'Lid in de Orde van Oranje-Nassau'. Rond 11.00 uur stond de burgemeester op de stoep van de volgende inwoner. De heer Wim Wassink werd thuis verrast. Onder het genot van een in stijl gebakken cupcake ontving ook hij de versierselen behorende bij zijn Koninklijke onderscheiding. Vervolgens trok de lintjes-karavaan naar Nijbroek. Hier was mevrouw Wilma Stegeman onder valse voorwendselen gelokt naar het huis van een goede kennis. Om vervolgens rond het middaguur de woorden 'Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot’ te horen van burgemeester Paula Jorritsma-Verkade.

De drie gedecoreerden zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Namens de gemeente Voorst, gefeliciteerd!

 


De heer Jan Jutten; Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Jan Jutten heeft een voorliefde voor de natuur en zet zich hier in de gemeente Voorst bijzonder veel voor in. Hij zet zich al vanaf 1979 als boa/jachtopzichter/boswachter vrijwillig zeer actief in om de biodiversiteit en het broedresultaat van de weidevogels voortdurend naar een hoger niveau te tillen. Inheemse weidevogels zijn karakteriserend voor decorandus. Hij brengt zijn enthousiasme en kennis over aan andere natuurbeschermers zoals de weidevogelbeschermers, maar ook aan boeren en aan zijn collega's. Dit doet hij als een gedreven faunabeheerder, toegespitst op de bescherming van die soorten die het moeilijk hebben in de hedendaagse natuur. Hij is zeer actief bij het beteugelen van de natuurlijke vijanden van de kwetsbare soorten. Hij heeft oog voor de natuur, ziet hij wat vraagt om verandering of aanpassing, en gaat hij daar vrijwillig mee aan de gang. Met altijd als doel dat het ten goede moet komen van de flora en fauna.

Zijn inzit voor de natuur verricht hij onder andere rond de vele weilanden rondom Attero, maar ook bij vele agrariërs en omliggende landgoederen. Het meeste van zijn vrije tijd gaat hieraan op, waardoor hij bijna altijd in het veld (de natuur) te vinden is.

Daarnaast is de heer Jutten vanaf 2005 voor de stichting Groennetwerk als boa/jachtopzichter/boswachter actief vrijwilliger. Vanuit deze stichting is hij regelmatig vrijwillig beschikbaar en oproepbaar bij calamiteiten betreffende de natuur. Hij is verantwoordelijk voor het afvoeren en indien nodig uit het lijden verlossen van o.a. aangereden wild (valwild afhandeling). Hij staat dan altijd paraat, dag en nacht. Ook de zorg en zoekplicht van gewonde huisdieren zijn voor hem van toepassing.

De heer Wim Wassink; Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Wassink zet zich al jaren met hart en ziel in voor de historische vereniging Voorst.
Sinds 2003 is hij als vrijwilliger actief lid van de historische Vereniging Voorst, voorheen met de naam Oudheidkundige Kring Voorst. Hij brengt de oorlogsgeschiedenis van Voorst en Gelderland in kaart. Hij verzamelt o.a. oude films hierover en plaatst deze op de website van de Historische Vereniging Voorst. Het filmmateriaal over de tweede wereld oorlog en de bevrijding van gemeente Voorst spoort hij op over de hele wereld, zelfs uit Canada.
Daarnaast beheert decorandus de ledenadministratie, is penningmeester en adviseert het bestuur regelmatig. Door de jaren heen fungeert Wim als IT-man van de historische vereniging. Hij zorgt er onder andere voor dat foto’s, documenten en alle andere verzamelingen, digitaal beschikbaar zijn voor geïnteresseerden. Daarnaast is hij de vraagbaak bij dagelijkse problemen en problemen op computergebied.
Het bestuur en medewerkers van de historische vereniging waarderen zijn werk zeer en zijn hem veel dank verschuldigd. Wim Wassink is een veelzijdige man en voor de vereniging een vaste waarde!

Eind jaren '80 werd de Kabelkrant Voorst opgericht. Wim was (mede) oprichter en beheerder van Kabelkrant Voorst tot 1996. Gedurende die periode was hij ook op organisatorisch vlak betrokken bij de Lokale Omroep Voorst. Samen met de inmiddels overleden Johan Laninga hadden zij een studio aan de Binnenweg 11 in Twello.

Mevrouw Wilma Stegeman; Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wilma Stegeman uit Nijbroek zet zich al jarenlang in voor de belangen van de dorpsbewoners van Nijbroek. Binnen Plaatselijk Belang Nijbroek vervult zij inmiddels zo'n acht jaar de functie van penningmeester. Wilma Stegeman uit Nijbroek zet zich al jarenlang in voor de belangen van de dorpsbewoners van Nijbroek. Binnen Plaatselijk Belang Nijbroek vervult zij inmiddels zo'n acht jaar de functie van penningmeester.

Ook is zij verantwoordelijk voor het organiseren van het welkom heten van nieuwe bewoners in Nijbroek. Daarnaast neemt Wilma deel aan heel veel ‘projecten’ van Plaatselijk Belang Nijbroek. Zo heeft ze een zeer actieve rol gespeeld in de organisatie van het visie ontwikkelingsproject ‘Polder Nijbroek’ en is zij lid van de werkgroep ‘Wonen’ die ontstaan is uit dit project. Ook heeft zij een verbindende functie richting diverse andere groepen binnen de Nijbroekse samenleving zoals de Protestantse Kerk in Nijbroek en het Dorpshuis. Zij staat altijd klaar om alle ontelbare ‘klussen’ die uit iedere vergadering ontstaan op te pakken. Haar inzet heeft altijd tot doel een verbetering van de woonomgeving in en om Nijbroek te bevorderen en op te komen voor de belangen van de dorpsbewoners.

Wilma Stegeman is een actief meelevend lid van de protestantse gemeente Nijbroek. Zij is enkele jaren actief als diaken bij de protestantse gemeente Nijbroek. Zij participeert als vrijwilliger niet alleen in het werk van de kerkenraad en de diaconie, maar is ook penningmeester van de diaconie. Al haar taken doet zij met grote trouw, wijsheid en inzet.

Ook heeft Wilma Stegeman een aantal jaren diverse vrijwilligerstaken voor basisschool Ten Holtens Erve verricht. Ze was lid van de ouderwerkgroep en lid van de medezeggenschapsraad. Daarnaast verrichtte ze diverse bestuurlijke en (praktisch-)ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van basisschool Ten Holtens Erve in Nijbroek.

Bij de voetbalvereniging Oene is decoranda een aantal jaren vrijwilliger geweest. Zes jaar is zij leidster geweest van een meisjes-voetbalteam en later ook bij de dames. Naast haar elftal-leiderschap is zij ook toegetreden tot de jeugdcommissie en heeft ze daarin vier jaar de taak van secretaris vervuld. Wilma is een clubvrouw in hart en nieren. Ze heeft voor de jeugd op sportief als op sociaal/maatschappelijk gebied erg veel betekend.

Al 20 jaar organiseert decoranda een jaarlijkse kersmarkt in de dorpskern van Nijbroek. De kerstmarkt is inmiddels uitgegroeid tot een regionale gebeurtenis met een groot gevoel van saamhorigheidsgevoel. Wilma is hier de drijvende kracht achter het team.

De gedecoreerden kunnen worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.