Hogere WOZ-waarde, meer belasting betalen?


De WOZ-waarde volgt de huizenmarkt. Stijgen de huizenprijzen, dan stijgt uw WOZ-waarde mee. Betaalt u dan automatisch meer belasting? Nee, het ligt genuanceerder dan dat.

Het waardepeil loopt wel altijd 1 jaar achter

Zaken zoals de jaarlijks opgestelde begroting (door de gemeenteraad) zijn van invloed op het tarief voor de OZB (onroerendezaakbelasting). Als voorbeeld: verschilt de begroting niet van een eerder jaar, maar is de WOZ-waarde van woningen wel gestegen? Dan gaat het tarief voor de OZB (onroerendezaakbelasting) omlaag. Dit is het verschil tussen de OZB en de WOZ-waarde. Op die manier ontvangen gemeenten dezelfde opbrengst. Het is dus niet zo dat een hogere WOZ-waarde altijd direct leidt tot hogere belastingen. Wel goed om te weten is dat het waardepeil altijd één jaar achter loopt.

Op tribuut.nl staan korte video’s over dit onderwerp.