Hulp voor bedrijven bij verplichte energiebesparing


Vanuit de wetgeving moeten bedrijven verplicht energiebesparingen doorvoeren als deze een terugverdientijd van minder dan vijf jaar hebben.

Werkgeverskring Voorst

Voor deze bedrijven, maar ook voor kleinere bedrijven die graag willen verduurzamen, is de Werkgeverskring Voorst (WKV) samen met de gemeente Voorst het project ‘Energie besparen bij bedrijven’ gestart. Het uitgangspunt van dit project is dat bedrijven, op basis van een praktische energiescan, door een energieadviseur worden begeleid bij het uitvoeren van aantrekkelijke energiebesparende maatregelen.

50% korting

Voor het project is bij de Provincie Gelderland een bijdrage gevraagd, die begin 2020 is toegekend. Dit betekent dat energiescans met 50% korting aan bedrijven in de gemeente Voorst worden aangeboden. Het project is voor alle bedrijven binnen de gemeente Voorst toegankelijk. U hoeft dus geen lid van de WKV te zijn. Bij deelname aan het project voldoet het bedrijf automatisch aan haar wettelijke verplichtingen. De toezichthouder (Omgevingsdienst Veluwe IJssel) steunt dit project en stelt het toezicht op de deelnemende bedrijven vooralsnog uit.

Energiescan

In dit project worden drie soorten energiescans aangeboden:

  • Kleine bedrijven (elektriciteitsverbruik minder dan 50.000 kWh per jaar): Light energiescan vooral voor winkels en kleine bedrijven. Eigen bijdrage van € 250 exclusief BTW per scan. Subsidie bedraagt € 250 per scan.
  • Middelgrote bedrijven (elektriciteitsverbruik tussen 50.000 – 200.000 kWh per jaar): Energiescan vooral voor middelgrote bedrijven, zoals ondernemers op de bedrijventerreinen en agrarische ondernemers. Eigen bijdrage van € 500 exclusief BTW per scan. Subsidie bedraagt € 500 per scan.
  • Grote ondernemers (elektriciteitsverbruik meer dan 200.000 kWh per jaar): Wettelijk verplicht Energieonderzoek voor grotere ondernemers zoals productiebedrijven (hout- en metaalbewerking). De subsidie is net als bij de energiescans € 500 exclusief BTW per scan, maar de totale kosten van het energieonderzoek worden bepaald op basis van aangeleverde gegevens. Hiervoor ontvangt u eerst een voorstel.

Aanmelden

Bent u ondernemer en geïnteresseerd in de energiescan? U kunt zich aanmelden via werkgeverskringvoorst.nl/energiescan of door een e-mail te sturen naar jurgen@werkgeverskringvoorst.nl of door te bellen met DOORadvies: 0545 – 28 67 66.