Indrukwekkende bijeenkomst rondom beschermde status Molukse graven


Vorig jaar besloot de gemeente Voorst een kleine 80 Molukse graven een beschermde status te geven. De graven werden toegevoegd aan de gemeentelijke lijst van graven die van (cultuur)historische betekenis zijn. In het kader hiervan bezocht burgemeester Paula Jorritsma-Verkade zaterdagmiddag 2 juli een bijzondere bijeenkomst op de gemeentelijke begraafplaats in Terwolde.

 

Na afloop vond er in gebouw Lawa Mena in Twello een feestelijke kennismaking plaats tussen de burgemeester en de Molukse gemeenschap.  

Geschiedenis

70 jaar geleden kwamen de eerste Molukkers naar Nederland. Ze hadden in dienst van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) gevochten aan Nederlandse zijde tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Omdat de Molukse KNIL-soldaten en hun families daar niet langer veilig waren, zag de Nederlandse regering geen andere optie dan hen tijdelijk naar Nederland te brengen. Zij werden gehuisvest in 75 kampen, verspreid over het hele land. De omstandigheden in de Nederlandse kampen waren zwaar en de verwachting dat hun verblijf tijdelijk was, kwam niet uit. De Molukse bevolking voelde zich in de steek gelaten door de overheid. Er was veel leed, onbegrip en woede. Deze littekens zijn tot op de dag van vandaag nog voelbaar in de Molukse gemeenschap.

Molukse gemeenschap in de gemeente Voorst

Ongeveer 400 personen, bestaande uit KNIL-militairen met hun gezinnen (en enkele verzorgers), verbleven vanaf 1951 in het toenmalige ‘Kamp Teuge’. De contacten met de bestaande inwoners van Teuge waren vanaf hun komst warm. Ook toen de Molukkers vanaf begin jaren ’70 verhuisden naar met name Twello, werden zij door de Voorster gemeenschap omarmd.

Erkend leed

Begin 2021 ondertekenden ruim 100 burgemeesters van gemeenten met een Molukse gemeenschap een brief gericht aan het kabinet. De burgemeester van de gemeente Voorst ondertekende de brief ook. In de brief werd om erkenning van het leed van Molukkers gevraagd.

Het kabinet werd in de brief erop gewezen dat het geen vluchtelingen, asielzoekers of migranten betrof, maar loyale militairen die in het Nederlandse leger hadden gediend. 

Zowel deze brief als de komst van Molukkers 70 jaar geleden naar Voorst, waren aanleiding voor de gemeente en de lokale Molukse gemeenschap om met elkaar in gesprek te gaan. Het beschermen van de Molukse graven werd hiervan de uitkomst.

Burgemeester Jorritsma-Verkade: “Trots op Molukse gemeenschap”

Op de begraafplaats in Terwolde sprak de burgemeester afgelopen zaterdag de Molukse gemeenschap toe: “Met het beschermen van de Molukse graven erkennen we het aangedane leed. Een graf is een huis, waarvoor we de plicht hebben er goed voor te zorgen. We kunnen niet hopen op een beter verleden. Maar met respect en aandacht voor de eigen geschiedenis en cultuur lukt het nieuwe generaties vooruit te kijken naar een hoopvolle toekomst. Daar heb ik veel bewondering voor. Ik zie veel veerkracht en een grote verbondenheid met elkaar. Ik ben trots op de Molukse gemeenschap”. Bij gebouw Lawa Mena werd vervolgens genoten van een gezamenlijke maaltijd en was er volop ruimte om vragen te stellen en nader kennis te maken met elkaar.