Informatieavond Wkb


Op maandagavond 2 maart organiseren we een informatieavond voor professionals over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Informatieavond WKB

Op maandagavond 2 maart organiseert de gemeente Voorst een informatieavond voor professionals over de Wet kwaliteitsborging. De informatieavond is bij Brasserie Korderijnk, Stationsstraat 31 in Twello en start om 19.30 uur, inloop is mogelijk vanaf 19.15 uur. Tijdens deze avond worden professionals van alle partijen in de bouwsector, die werkzaam zijn binnen de gemeente Voorst, ge├»nformeerd over de inhoud van de wet en de mogelijkheden om mee te doen met proefprojecten. 

Nieuwe werkwijze vanaf 2021
Vanaf 2021 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking en vanaf dan geldt in Nederland een ander systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit heeft gevolgen voor zowel de markt als het huidige bouw- en woningtoezicht. Nu toetst de gemeente de bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wkb vanaf 1 januari 2021 dragen de partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften van  het Bouwbesluit. Dit doen zij met behulp van een instrument voor kwaliteitsborging. Een onafhankelijke kwaliteitsborger past dit toe. In 2020 starten, vooruitlopend op de invoering van de Wkb in 2021, proefprojecten met kwaliteitsborging. 

Proefprojecten in 2020
Om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze wil de gemeente graag samen met architecten, tekenbureaus, bouwbedrijven en aannemers circa vijf proefprojecten uitvoeren. Uiteraard wordt hier ook een private kwaliteitsborger bij betrokken. 

Aanmelden voor de informatieavond
De informatieavond is gratis. We vragen u wel zich van tevoren aan te melden door een mail te sturen naar m.scholing@voorst.nl  onder vermelding van de namen (maximaal 2 personen per bedrijf) en de bedrijfsnaam. U ontvangt dan voor 2 maart een bevestiging van uw deelname.