Informatiebijeenkomst over V1 naast A1


Deze week wordt duidelijk hoe de EOD de V1 veilig kan ontmantelen.

Vindplaats V1 naast A1

Bij de werkzaamheden voor de verbreding van de A1 is een V1 gevonden. Deze V1, een onbemand straalvliegtuig met springstof, ligt ter hoogte van Wilp op Deventer grondgebied, en is nog grotendeels intact. De planning is dat de V1-bom op zondag 8 maart wordt ontmanteld. Deze week wordt duidelijk hoe de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) dit veilig kan doen. Hierover informeren wij eerst alle belanghebbenden (omwonenden) tijdens een eerste informatiebijeenkomst. Deze belanghebbenden zijn hiervoor inmiddels uitgenodigd per brief. Overige belangstellenden zijn welkom tijdens een tweede informatiebijeenkomst op maandag 24 februari. Beide avonden hebben een identiek programma.

Informatiebijeenkomst 24 februari
De gemeenten Voorst en Deventer organiseren in samenwerking met de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ), de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), de Politie, Rijkswaterstaat, de brandweer en de GHOR een informatiebijeenkomst op maandag 24 februari. U bent hartelijk welkom. De bijeenkomst is van 19.30 uur tot 21.30 uur in Sportcomplex Jachtlust, Jachtlustplein 7 in Twello. De inloop met een kopje koffie of thee is vanaf 19.00 uur.

Programma
Burgemeester Jos Penninx opent, mede namens de burgemeester van Deventer (Ron König) de informatieavond. Het eerste deel van de avond is plenair, het tweede deel van de avond is er de mogelijkheid om één op één vragen te stellen aan de verschillende instanties.

Meer informatie
U vindt meer informatie op de gemeentelijke online mediakanalen (gemeente Deventer en gemeente Voorst). Kijk op www.deventer.nl/vondst. Of bel met de gemeente Deventer: 14 0570.