Informatiebijeenkomst Spiegelbos Twello


Op dinsdagavond 24 oktober 2023 organiseert de gemeente Voorst van 19.30 uur tot 21.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis een informatiebijeenkomst over een verbeterplan voor het Spiegelbos in Twello. Voorafgaand aan deze bijeenkomst is er op zaterdag 21 oktober een rondwandeling/schouw door het Spiegelbos om de huidige situatie te bekijken en te bespreken. De start van deze rondwandeling/schouw is om 10.00 uur bij het informatiebord aan de Koningin Julianastraat in Twello.

Pad in het Spiegelbos

Bijzonder groengebied

Het Spiegelbos tussen de Klokkenkampsweg en Domineestraat in Twello is een parkbos met een bijzonder verhaal. In 1936 is het door Jacob van Spiegel geschonken aan de gemeente onder de voorwaarde dat het een openbaar park blijft. Jacob overlijdt in 1943 in concentratiekamp Sobibor. Zijn nalatenschap, in de volksmond ‘het Spiegelbosje’ genoemd, is nog steeds aanwezig.

Verbeterplan

De nazaten van Jacob van Spiegel hebben bij de gemeente Voorst hun zorgen geuit over de huidige staat van het bos. Vanuit omwonenden ontvangt de gemeente met enige regelmaat meldingen van overlast van overhangende takken. In het voorjaar is als eerste actie het informatiebordje aan de Koningin Julianastraat (spoorzijde) tijdelijk gerestaureerd. De gemeente wil nu, in samenspraak met de familie en de omwonenden, een verdere verbeterslag maken met dit bijzondere groengebiedje. Het doel is een verbeterplan dat aansluit bij de wensen van de omgeving èn dat past binnen de plankaders van het gemeentelijke groenbeleid. Zo wil de gemeente de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van het openbare groen vergroten.           

Informatiebijeenkomst

De gemeente nodigt direct omwonenden van het Spiegelbos uit om hun wensen en ideeën kenbaar te maken op dinsdag 24 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis (inloop vanaf 19.00 uur). Op deze avond is ook Ruben Weijl namens de familie van Spiegel aanwezig. Hij vertelt als inleiding meer over het leven van Jacob van Spiegel.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de gemeente Voorst door een e-mail naar Marion Nederbragt, gebiedsregisseur natuur en landschap, te sturen: m.nederbragt@voorst.nl.


Achtergrondinformatie

(bron: Historische Vereniging Voorst)

Jacob van Spiegel werd geboren op 21 september 1861 te Voorst. Jacob had samen met zijn zusters Claartje en Sophie van Spiegel de ouderlijke slagerij aan de Rijksstraatweg voortgezet. Op latere leeftijd gingen zij wonen aan de Klokkenkampsweg in het huis ‘het Valkhof’. Omdat Jacob een kop groter was dan zijn beide zusters werden ze in het dorp ook wel het pendule- of olie- en azijnstel genoemd. In 1936 besluit Jacob, vanwege de wederzijdse goede betrekkingen, het noordelijk deel van het voormalige ‘Domineesbosje’ te schenken aan de gemeente. Op 11 september dat jaar besluit de gemeenteraad de schenking, bestaande uit bos, tuin, bouwland en weg te aanvaarden met de bepaling dat het bos als park in stand blijft en voor het publiek toegankelijk te stellen. Jacob en zijn zusters behouden het vruchtgebruik. In 1939 wordt er een muziekkoepel geplaatst in het noordelijk deel van het gebied. De officiële naam is het ‘Van Spiegelbos’, maar in de volksmond wordt gesproken over het ‘Spiegelbosje’.