Informatiebijeenkomst toekomstbesteding MFA Terwolde


Op woensdag 27 maart 2024 organiseren Accommodatie Stichting Terwolde (AST), Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang, Vereniging Dorpsbelangen Terwolde en de gemeente Voorst een informatiebijeenkomst over de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Terwolde. Deze vindt plaats van 20.00 tot 21.30 uur in de MFA aan de Vaassenseweg 3-A in Terwolde. U hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Ingang MFA Terwolde

De Multifunctionele Accommodatie Terwolde

De MFA Terwolde biedt nu onderdak aan Kindcentrum de Bongerd en aan AST. Het is een centrale plek in het dorp voor onderwijs, kinderopvang, sociale activiteiten en verbinding. In de praktijk blijkt dat het gezamenlijk gebruik de nodige uitdagingen biedt. In aansluiting op de aangenomen motie van de raad van 19 juni 2023 "een nieuwe start voor d’Olde Schole" doen wij gezamenlijk onderzoek naar een toekomstbestendige oplossing.

Gezamenlijk onderzoek

We hebben een aantal varianten onderzocht. Hieruit bleek al snel dat de bestaande locatie de beste mogelijkheden bood. Daarom hebben we gezamenlijk een plan voor de bestaande locatie uitgewerkt. We informeren u graag over het proces hoe we zijn gekomen tot dit plan, het plan zelf en het vervolgproces. En we zijn benieuwd naar uw reactie op ons plan. Daarna werken we ons plan verder uit waarna we het ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad. Zij nemen uiteindelijk het besluit of het plan doorgaat.

In gesprek met direct omwonenden

Voor de direct omwonenden hebben de ontwikkelingen invloed op de directe leefomgeving. Zij hebben een uitnodiging ontvangen om met de betrokken organisaties in gesprek te gaan over het plan.