Informatieplicht Energiebesparing


Voldoet uw bedrijf aan de Informatieplicht Energiebesparing?

Informatieplicht Energiebesparing

Volgens de Informatieplicht Energiebesparing moeten bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh energie, en/of 25.000 m3 gas verbruiken rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Binnen de gemeente Voorst zijn er 254 bedrijven die moeten voldoen aan de informatieplicht. Er is dus een grote kans dat uw bedrijf hier ook onder valt. Kijk op WATTjemoetweten.nl of dit ook voor uw bedrijf geldt.

Informatieplicht Energiebesparing
De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn bedrijven ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren.

Investeren en terugverdienen
De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Het mooie is dat veel van deze energiebesparende maatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ondernemers investeren dus op een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering. 

WATTjemoetweten.nl
Op WATTjemoetweten.nl staat praktische informatie over de Informatieplicht Energiebesparing. Ondernemers kunnen hier direct checken of de informatieplicht ook voor hun bedrijf van toepassing is en welke stappen zij moeten nemen om hieraan te voldoen.