Inloopavond bestemmingsplan Winkler Prins in Voorst


Op maandag 5 juni 2023 ondertekenden Bert Visser, wethouder gemeente Voorst en Dave van Zalk van IJsseldal Wonen een intentieovereenkomst voor de Winkler Prins locatie in Voorst. Bert Visser: “In de afgelopen periode hebben wij onderzocht of we overeenstemming konden krijgen op het gebied van sociale en betaalbare woningbouw op deze locatie. En hoe wij samen kunnen werken binnen dit project.”

Inloopavond over het bestemmingsplan

IJsseldal wonen en de gemeente Voorst kwamen al snel tot overeenstemming. Inmiddels ligt er een bestemmingsplan voor betaalbare woningbouw op de Winkler Prins locatie. We vertellen u hier graag meer over tijdens de inloopavond die wij organiseren op woensdag 7 februari 2024. De avond start om 19.00 uur in het Dorpshuis van Voorst aan de Schoolstraat 14.

Plan ter inzage

Vanaf 21 december 2023 liggen het ontwerp en de bijbehorende stukken voor 9 weken ter inzage in het gemeentehuis, H.W. Iordensweg 17 in Twello. Ook is het stedenbouwkundig plan waarop de indeling van het gebied is weergegeven, via voorst.nl/winkler-prins in te zien. Heeft u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem gerust contact op met Richard Huisman, adviseur ruimtelijke ordening bij de gemeente Voorst: 0571-27 92 75. Het is ook mogelijk om de stukken op ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.

Reageren of een zienswijze inbrengen?

Dat kan mondeling of schriftelijk. Uw schriftelijke zienswijze mailt u naar de gemeenteraad van Voorst: raad@voorst.nl onder vermelding van ‘ontwerpbestemmingsplan Winkler Prins locatie Voorst’. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met Richard Huisman.

Betaalbare woningen

De gemeente Voorst wil een aantrekkelijke woongemeente worden. Dit hebben we ook opgenomen in de woonvisie ‘Aantrekkelijk Voorst 2025’. Daarin staan pijlers voor de keuzes in ons woonbeleid. Een van de punten is de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. Door in te zetten op sociale verhuur en betaalbare woningen komen we tegemoet aan de vraag van inwoners.

Het bestemmingplan dat de gemeente samen met IJsseldal Wonen maakte, voldoet hieraan. Ook zetten we in op duurzaamheid zodat we voldoen aan de eisen van deze tijd. En er is gekozen voor een plan waarin extra groene binnenruimte ontstaat die in verbinding staat met het Jac. Lugtmeijerplantsoen. Bij de uiteindelijke realisatie krijgt dat plantsoen een make-over.

Aandachtspunten van inwoners

Voordat we het plan gemaakt hebben, zijn er bijeenkomsten geweest met inwoners. Daar zijn ook zorgen gedeeld. Parkeren was bijvoorbeeld een punt. Daarnaast waren er meerdere opmerkingen over de woningtypes, de positie van de woningen, het aantal woningen en de openbare ruimte (groen en paden).

De punten over het parkeren en het groen zijn aanleiding geweest om het plan aan te passen. De vragen over de nieuwe huurwoningen zijn opgepakt door IJsseldal Wonen. Zij hebben contact met de bewoners over de te slopen huurwoningen. Energiebesparing en duurzaamheid zijn onderdeel van het plan en belangrijke voorwaarde voor de woningen die gebouwd worden. Een goede warmte-installatie en zonnepanelen zorgen bijvoorbeeld al voor fors minder energieverbruik. Dat is goed voor het milieu en voor de portemonnee van de bewoners.

Vragen?

Wij vertellen u er graag meer over tijdens de inloopbijeenkomst op 7 februari 2024. Kunt u niet aanwezig zijn en heeft u vragen? Mail dan uw vragen naar: planwinklerprins@voorst.nl of bel met de beleidsadviseurs ruimtelijke ontwikkeling bij de gemeente Voorst: Marike Jansman, 0571-27 98 56 of Richard Huisman 0571-27 92 75.

Kijk voor meer informatie ook op voorst.nl/winkler-prins.