Inloopavond resultaten verkeersonderzoek Zuiderlaan en omgeving


Op 1 juni 2022 informeerden wij inwoners, ondernemers en sportverenigingen over de aanpak van een verkeersonderzoek naar een optimale situatie aan de Zuiderlaan. Er was ook gelegenheid om opmerkingen en suggesties mee te geven. Dit onderzoek heeft de gemeente samen met adviesbureau Goudappel uitgevoerd. Graag geven wij u inzicht in de resultaten van dit verkeersonderzoek.

Daarom nodigen we u uit voor de inloopavond die we hiervoor organiseren op dinsdagavond 4 oktober 2022 tussen 19.30 uur en 21.00 uur in het sportcafé van SV Twello op Sportpark Zuiderlaan. U bent hartelijk welkom!

Verkeersonderzoek Zuiderlaan en omgeving

Het verkeersonderzoek helpt ons om de meest optimale verkeerssituatie voor de Zuiderlaan te bepalen. Een aanpassing van de maximumsnelheid op de Zuiderlaan kan mogelijk de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op en nabij de Zuiderlaan beïnvloeden. En ook op de omliggende wegen en in de nabijgelegen woon- en werkgebieden. Het onderzoek geeft ons inzicht in de effecten op de genoemde thema’s. Dit helpt ons om een weloverwogen besluit te nemen over de maximum snelheid op de Zuiderlaan. Wij vinden het belangrijk om de resultaten van het onderzoek met betrokkenen te delen.

Inloopavond dinsdag 4 oktober 2022

Op dinsdagavond 4 oktober 2022 organiseren wij een inloopavond over de resultaten van het verkeersonderzoek Zuiderlaan. U bent tussen 19.30 en 21.00 uur van harte welkom om binnen te lopen in het sportcafé van SV Twello op het Sportpark Zuiderlaan. Er is geen vast programma. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om met medewerkers van Goudappel en van de gemeente in gesprek te gaan over het onderzoek en de resultaten. U kunt dan ook uw reactie op de resultaten geven.