Inloopavond verkeersonderzoek Zuiderlaan en omgeving


Samen met het adviesbureau Goudappel start de gemeente Voorst een verkeersonderzoek om de situatie aan de Zuiderlaan te optimaliseren.

We vinden het belangrijk om al bij de start van het onderzoek ook de omgeving te betrekken, zoals inwoners, ondernemers en de sportverenigingen aan de Zuiderlaan. Dat biedt u de mogelijkheid om vooraf opmerkingen en suggesties over de Zuiderlaan en omliggende wegen in te brengen. Bijvoorbeeld over de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Wij nodigen u daarom graag uit voor een inloopavond op woensdagavond 1 juni 2022.  

Verkeersonderzoek Zuiderlaan en omgeving

Het verkeersonderzoek helpt ons om de meest optimale verkeerssituatie voor de Zuiderlaan te bepalen. Een aanpassing van de snelheid op de Zuiderlaan kan effecten hebben op de thema’s verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op en nabij de Zuiderlaan,maar ook op omliggende wegen en voor de nabijgelegen woon- en werkgebieden. Het onderzoek geeft ons inzicht in de effecten op de genoemde thema’s. Hierdoor kan er een weloverwegen besluit genomen worden over de snelheid op de Zuiderlaan. Wij hechten waarde aan uw betrokkenheid bij dit onderzoek.

Inloopavond woensdag 1 juni 2022

Op woensdagavond 1 juni 2022 organiseren wij een inloopavond over het verkeersonderzoek Zuiderlaan. U bent tussen 19.30 en 21.00 uur van harte welkom in het sportcafé van SV Twello op het Sportpark Zuiderlaan. Er is geen vast programma. Loop gerust binnen. Medewerkers van adviesbureau Goudappel en de gemeente staan u te woord en ontvangen graag uw inbreng.